Menu Zavřeno

Jak řešit konflikty metodou „win-win“

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti i mimo ně, jejich prevencí a hlavními způsoby řešení.

Digitální kresba – základy digitální tvorby na iPadu

Kurz je zaměřen na základy digitální tvorby a seznámení s aplikací Procreate.

Komunikační dovednosti mistrů a předáků

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti (ve výrobě) i mimo ně.

Angličtina – kurz komunikace

Cílem kurzu je odbourat u studentů ostych a strach z mluvení a podporovat přirozený rozvoj jazyka skrze poslech a mluvení tak, jak se tomu učíme v rodném jazyce.

Jak řídit zaměstnance, které nemáme přímo na očích

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami, proč výkonnost či pracovní jednání zaměstnanců neodpovídá představám jejich nadřízených.

Pedagogické minimum

Studium pro budoucí učitele technických a ekonomických předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku.

Jak zvýšit účinnost vzdělávání zaměstnanců

Cílem kurzu je seznámit se hlavními přístupy umožňujícími zvýšit efektivitu podnikového vzdělávání.

Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit

Seznámemní se s hlavními zásadami, metodami a praktickými nástroji účinné motivace a odměňování zaměstnanců.

previous arrow
next arrow
Slider

Vzdělávací a manažerské kurzy

Slouží k získání odborné kvalifikace, jakou je například titul MBA, pedagogické minimum nebo ke zdokonalení manažerských dovedností.

Zájmové kurzy pro veřejnost

Kurzy jsou zaměřeny na zájmové činnosti jakými je například 3D tisk, řízení dronů a další.

Jazykové
kurzy

Jazykové kurzy slouží k procvičení konverzací v některém z nabízených jazyků nebo získání odborné slovní zásoby.

Kurzy pro studenty
VŠTE

Kurzy akreditovaných předmětů pro studenty VŠTE, mimořádné a nadstandardní administrativní služby a vydávání jazykových certifikátů.

Kurzy pro uchazeče
na VŠTE

Přípravné kurzy a jazykové zkoušky pro cizince. Kurzy opakování středoškolské matematiky a fyziky.