Menu Zavřeno
VŠTE

Student VŠTE

“Jedná se o různé typy nadstandardních administrativních služeb, jako je například vystavování jazykových certifikátů. Služby jsou určeny pro studenty Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.”

 

Jazykový certifikát

Certifikát z cizího jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovní B1/B2 dle SERR.

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Business analytik
SZZ: Ekonomika a management

Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, které účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Business analytik
SZZ: Informatika a statistika

Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, které účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Podniková ekonomika
SZZ: Podniková ekonomika

Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, které účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Podniková ekonomika
SZZ: Podnikové řízení

Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, které účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Podniková ekonomika
SZZ: Ekonomika

Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, které účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Řízení lidských zdrojů
SZZ: Podniková ekonomika

Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, které účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Řízení lidských zdrojů
SZZ: Management, marketing a účetnictví

Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, které účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Řízení lidských zdrojů
SZZ: Řízení lidských zdrojů

Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, které účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.

Přípravný kurz ke SZZ nMgr. Podniková ekonomika
SZZ: Podniková ekonomika

Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, které účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.

Přípravný kurz ke SZZ nMgr. Podniková ekonomika
SZZ: Ekonomie

Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, které účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy..

Přípravný kurz ke SZZ nMgr. Znalectví – SZZ: Právo ve znalecké praxi

Shrnutí klíčových a problematických oblastí vybraných předmětů v rámci přípravy na státní závěrečné zkoušky.

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Pozemní stavby
SZZ: Pozemní stavitelství

Seznámení studentů s okruhy SZZ Pozemní stavitelství. Interpretace a vysvětlení rozsahu jednotlivých okruhů v návaznosti na státnicové předměty.

Státnicový minikurz – tipy a triky ke zvládnutí státnic a obhajob

Cílem kurzu je předat studentům důležité informace, tipy a rady k bezproblémovému zvládnutí nejen předmětové části státnic, ale také doporučení ke správnému pojetí prezentace k obhajobě bakalářské či diplomové práce..