Menu Zavřeno
Zájmové kurzy

 

Zájmové kurzy 

“Slouží k získání nových poznatků a informací z různých oborů.”

 

Angličtina – kurz komunikace

Cílem kurzu je odbourat u studentů ostych a strach z mluvení a podporovat přirozený rozvoj jazyka skrze poslech a mluvení tak, jak se tomu učíme v rodném jazyce.

Drony a jejich využití

Cílem kurzu je seznámit zájemce se základy problematiky dronů. Informovat zájemce o vyhláškách, pravidlech, soutěžích týkajících se bezpilotních modelů.

Základní kurz 3D tisku

 
Cílem kurzu je seznámení se s 3D technologiemi a naučení základních praktických postupů.

BIM Koordinátor

Cílem kurzu je získat poznatky o budovách nízkou spotřebou energie, zvládnout základy jejich koncepčníCílem kurzu je naučit posluchače porozumět významu řízení „stavebních znalostí“.

Vzduchotechnika

Kurz poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vzduchotechniky. Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení.

Územní plánování ve stavební praxi

Cílem kurzu je podání základních informací o významu územního plánování pro činnosti ve stavebnictví, o struktuře a obsahu jednotlivých nástrojů územního plánování a jejich využitelnosti pro projekci a další.

Tvorba a čtení technické dokumentace ve stavebnictví

Kurz je určen pracovníkům ve stavebních společnostech a všude tam, kde pro svoji práci potřebují číst a pracovat podle technické dokumentace. Cílem kurzu je seznámit účastníky s kreslením a čtením stavebních výkresů.

Bezbariérové řešení dopravních staveb
a Bezpečnost na pozemních komunikacích

Cílem přednášky je seznámit posluchače s platnými předpisy pro bezbariérové řešení dopravních staveb a na konkrétních příkladech z praxe demonstrovat jejich konkrétní příklady využití.

Vůdce malého plavidla“ aneb „řidičák“ na loď přímo na VŠTE

Cílem kurzu je získání oprávnění k vedení malého plavidla.

BOZP

Cílem kurzu je nabídnout ucelený pohled na problematiku bezpečnosti práce.

Téměř nulové budovy (NEZB)

Cílem kurzu je získat poznatky o budovách nízkou spotřebou energie, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení.