Menu Zavřeno
Zájmové kurzy

 

Zájmové kurzy 

„Slouží k získání nových poznatků a informací z různých oborů.“

 

Angličtina – kurz komunikace

Cílem kurzu je odbourat u studentů ostych a strach z mluvení a podporovat přirozený rozvoj jazyka skrze poslech a mluvení tak, jak se tomu učíme v rodném jazyce.

Drony a jejich využití

Cílem kurzu je seznámit zájemce se základy problematiky dronů. Informovat zájemce o vyhláškách, pravidlech, soutěžích týkajících se bezpilotních modelů.

Základní kurz 3D tisku

 
Cílem kurzu je seznámení se s 3D technologiemi a naučení základních praktických postupů.

Digitální kresba – základy digitální tvorby na iPadu

Tento kurz je zaměřen na základy digitální tvorby
a seznámení s aplikací Procreate. Nástroje softwarů na digitální tvorbu jsou univerzální a získané zkušenosti lze převést na použití dalších programů.

Vzduchotechnika

Kurz poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vzduchotechniky. Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení.

Územní plánování ve stavební praxi

Cílem kurzu je podání základních informací o významu územního plánování pro činnosti ve stavebnictví, o struktuře a obsahu jednotlivých nástrojů územního plánování a jejich využitelnosti pro projekci a další.

Tvorba a čtení technické dokumentace ve stavebnictví

Kurz je určen pracovníkům ve stavebních společnostech a všude tam, kde pro svoji práci potřebují číst a pracovat podle technické dokumentace. Cílem kurzu je seznámit účastníky s kreslením a čtením stavebních výkresů.

Téměř nulové budovy (NEZB)

Cílem kurzu je získat poznatky o budovách nízkou spotřebou energie, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení.

BIM Koordinátor

Cílem kurzu je získat poznatky o budovách nízkou spotřebou energie, zvládnout základy jejich koncepčníCílem kurzu je naučit posluchače porozumět významu řízení „stavebních znalostí“.

BOZP

Cílem kurzu je nabídnout ucelený pohled na problematiku bezpečnosti práce.

Bezbariérové řešení dopravních staveb
a Bezpečnost na pozemních komunikacích

Cílem přednášky je seznámit posluchače s platnými předpisy pro bezbariérové řešení dopravních staveb a na konkrétních příkladech z praxe demonstrovat jejich konkrétní příklady využití.

Vůdce malého plavidla“ aneb „řidičák“ na loď přímo na VŠTE

Cílem kurzu je získání oprávnění k vedení malého plavidla.