Menu Zavřeno
Zájmové kurzy

 

Zájmové kurzy 

“Slouží k získání nových poznatků a informací z různých oborů.”

 

Tvorba a čtení technické dokumentace ve stavebnictví

Kurz je určen pracovníkům ve stavebních společnostech a všude tam, kde pro svoji práci potřebují číst a pracovat podle technické dokumentace. Cílem kurzu je seznámit účastníky s kreslením a čtením stavebních výkresů.

Téměř nulové budovy (NEZB)

Cílem kurzu je získat poznatky o budovách nízkou spotřebou energie, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení.

Základní kurz 3D tisku

 
Cílem kurzu je seznámení se s 3D technologiemi a naučení základních praktických postupů.

BIM Koordinátor

Cílem kurzu je získat poznatky o budovách nízkou spotřebou energie, zvládnout základy jejich koncepčníCílem kurzu je naučit posluchače porozumět významu řízení „stavebních znalostí“.

Územní plánování ve stavební praxi

Cílem kurzu je podání základních informací o významu územního plánování pro činnosti ve stavebnictví, o struktuře a obsahu jednotlivých nástrojů územního plánování a jejich využitelnosti pro projekci a další.

Vůdce malého plavidla“ aneb „řidičák“ na loď přímo na VŠTE

Cílem kurzu je získání oprávnění k vedení malého plavidla.

Finanční účetnictví a daně

Seznámit zájemce se základy účetnictví a daňovým systémem ČR, a to z pohledu aktuálních právních úprav.

Environmental Governance

Seznámit studenty se strategií trvale udržitelného rozvoje podniku ve vztahu k životnímu prostředí.

AI v marketingu

Cílem kurzu je nabídnout komplexní přehled o tom, jak využívat AI v oblasti marketingu.