Menu Zavřeno
Vzdělávací a manažerské kurzy

Vzdělávací a manažerské kurzy

“Slouží k získání odborné kvalifikace, jakou je například titul MBA, pedagogické minimum nebo ke zdokonalení manažerských dovedností.”

Pedagogické minimum

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku je určeno pro získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nepostradatelnou složkou odborné kvalifikace pedagogického pracovníka.

MBA

Studijní program Master of Business Administration.

Jak se stát úspěšným zaměstnancem na dálku

Webinář o home office: vše, co potřebujete vědět pro úspěšnou práci z domova.

Motivace a odměňování pracovníků

Kurz zaměřený na účinnou motivaci a odměňování vašich zaměstnanců.

Investice – jak zbohatnout, nebo alespoň nezchudnout, v roce 2024

Získejte základy investování na kapitálovém trhu a tipy pro úspěšné investování.

Zážitkový workshop s využitím Points of You® metodologie a nástrojů

Kurz zaměřený na účinnou motivaci a odměňování vašich zaměstnanců.

Etika Informačních technologií – úvodní kurz

Cílem kurzu je, aby účastníci získali schopnost porozumět hlavním etickým otázkám v oblasti informačních technologií, analyzovat je a aplikovat etické teorie na konkrétní situace v informační společnosti.

Sémiotika multimédií – úvodní kurz

Cílem kurzu je, aby studenti po absolvování získali schopnost chápat filosofické a sociální dimenze komunikace, kultury, sémiotiky a médií, rozpoznávat technologické vlivy na mediální realitu, analyzovat sociální a symbolické systémy a aplikovat sémiotické techniky na analýzu médií s porozuměním obsažených významů.