Menu Zavřeno
O nás

 

O nás

„Celoživotní vzdělávání organizované Centrem celoživotního vzdělávání je jedním z důležitých pilířů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.“

Centrum nabízí široké spektrum rekvalifikačních kurzů a kurzů pro veřejnost, přičemž nabídka těchto kurzů se odvíjí od nejmodernějších a nejnovějších trendů na trhu práce a od stále se měnící poptávky veřejnosti po vzdělávacích kurzech. Neméně důležitou úlohou centra je pak příprava a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance školy.

V rámci celoživotního vzdělávání probíhá na VŠTE  studium ve studijních programech Bachelor of Business Administration (BBA) či Master of Business Administration (MBA). V nabídce je dále i studium pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku, kde je možné doplnit si znalosti a připravit se tak na získání odborné kvalifikace pro výuku předmětů na střední škole či vedení odborného výcviku.

Škola na základě pověření ministerstva průmyslu nejméně dvakrát ročně rovněž pořádá průběžné vzdělávání energetických specialistů. Na základě získané akreditace je centrum taktéž oprávněno uskutečňovat vzdělávací program pro obor specializačního vzdělávání Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii a Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii.

Celoživotní vzdělávání na VŠTE se intenzivně rozvíjí již desátým rokem a ročně si v něm doplňuje své vzdělání přes 2 500 účastníků.