Menu Zavřeno
O nás

 

O nás

“Celoživotní vzdělávání organizované Centrem celoživotního vzdělávání je jedním z důležitých pilířů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích”

Centrum nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost, ať už jde o vzdělávací a manažerské kurzy, nebo zájmové a jazykové kurzy, rovněž taky kurzy určené pro studenty a uchazeče Vysoké školy technické a ekonomické v ČB. Neméně důležitou úlohou centra je pak příprava a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance školy. Nově od roku 2021 Centrum také nabízí vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku (U3V).

V rámci celoživotního vzdělávání probíhá na VŠTE studium ve studijním programu Master of Business Administration (MBA). Dále v rámci celoživotního vzdělávání probíhá studium pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku, kde je možné doplnit si znalosti a připravit se tak na získání odborné kvalifikace pro výuku předmětů na střední škole či vedení odborného výcviku.

Účastník celoživotního vzdělávání nemá právní postavení studenta dle zákona č. 111/198 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Bližší podmínky celoživotního vzdělávání v rámci Centra celoživotního vzdělávání při VŠTE upravuje Řád celoživotního vzdělávání VŠTE.