Menu Zavřeno

Univerzita třetího věku

Celoživotní vzdělávání organizované Centrem celoživotního vzdělávání je jedním z důležitých pilířů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí nově také studium v rámci Univerzity třetího věku, přičemž nabídka těchto kurzů se odvíjí od nejnovějších trendů a od stále se měnící poptávky veřejnosti po vzdělávacích kurzech.

Od roku 2021 je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích členem Asociace Univerzit třetího věku, která sdružuje instituce nabízející vzdělávací aktivity určené zájemcům v důchodovém věku.

Univerzita třetího věku (U3V) je v rámci Centra celoživotního vzdělávání novinkou, nicméně se stává standardem vysokého školství po celém světě. Jejím cílem je poskytnout možnost seberealizace a rozšíření znalostí na vysokoškolské úrovni i lidem v postproduktivním věku a nabídnout jim tak smysluplnou výplň volného času a příležitost k osobnímu rozvoji v kolektivu vrstevníků.

Základní informace:

 • Forma výuky: prezenční
 • Místo konání:
  Kněžská 94/5, České Budějovice
  Okružní 517/10, České Budějovice
 • Cena: 500 Kč / semestr
 • Vstupní předpoklady: nejsou požadovány
 • Způsob ukončení: každý semestr je zakončen podle pokynů vyučujícího, po splnění celého programu následuje promoce

Kdo se může do studia na U3V v rámci celoživotního vzdělávání přihlásit?

 • zájemce, který dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu
 • zájemce v plném invalidním důchodu
 • zájemce, který nesplňuje výše uvedené podmínky, a přesto ho studium na U3V zajímá, uvede tuto informaci do poznámky v přihlášce

Program Ochrana seniora jako spotřebitele

Program je zaměřen na získání znalostí a kompetencí v oblasti prevence základních rizik, které seniorovi jako spotřebiteli hrozí. Uchazeči  se seznámí s vybranými prvky legislativy, institucemi a instituty ochrany spotřebitele v ČR a EU, základy finanční gramotnosti a zorientují se ve spotřebitelských smlouvách, nekalých praktikách a poznají rizika působení mediální a především reklamní komunikace, cílené na seniory.

Náplň programu:

označení kurzu název kurzu
1.sem Senior jako spotřebitel
2.sem Základy finanční gramotnosti
3.sem Reklamní a mediální praktiky
4.sem Základy práce s počítačem
5.sem Angličtina pro seniory
6.sem Trénink mozku
Tento semestr:

Základy finanční gramotnosti

Oblast Finance

Blok 1: Finanční gramotnost spotřebitele.
Blok 2: Základy finanční matematiky.

Oblast Právo

Blok 1: Spotřebitelské smlouvy.
Blok 2: Ochrana spotřebitele.

Oblast Daně

Blok 1: Charakteristika daňové soustavy ČR.
Blok 2: Daně přímé a nepřímé.

Tento semestr:

Základy práce s počítačem

 • Práce s internetem – bezpečnost, elektronická komunikace.
 • Zpracování textu – odkazy, formátování.
 • Tabulkový procesor, funkce, filtry.
 • Prezentace – jak vytvořit prezentaci, práce s textem, obrázky, grafy.

Kurzy:

sen2

Proč je pravda důležitá aneb jak správně pracovat s informacemi

V současnosti se ve veřejném prostoru často objevují termíny jako doba postfaktická, dezinformace, fake news apod. Ale co to vlastně je? Jak s informacemi pracovat, jak je třídit a jak jim rozumět? A jsou vlastně všechny informace, které dostáváme, nějak důležité?

V rámci kurzu se studenti naučí technikám práce s informacemi, seznámí se s tipy pro odhalení dezinformací, eliminací komunikačních šumů atd.

Dále budou uvedeny základní principy sdílení informací a tacitních znalostí (zkušeností).

12 přednášek po 60 minutách

Úspěšné podniky, manažeři a produkty české historie i současnosti
Kurz, který se skládá z 12 lekcí se převážně zaměřuje na nejvýznamnější podniky působící v česku (Baťa, Škoda, Tatra, Aero, Alza, Regiojet, Rohlík, KIWI atd.). Dále se podíváme na úspěšné podnikatele a manažery (Tomáš Baťa, Emil Škoda, František Křižík, Václav Klement, Hana Podolská a další.
V neposlední řadě si také představíme produkty, které změnily náš stát od středověku až po současnost (hořické trubičky, kostkový cukr, kontaktní čočky, umělé cévy atd.).

V kurzu budou uváděny faktické souvislosti, cesty k úspěchu nebo skandály související s danými podniky, manažery či produkty. Studenti si rozšíří znalosti a zároveň budou mít možnost konfrontovat české úspěchy ve vybraných historických etapách.

12 přednášek po 60 minutách

sen4
sen3

Společensko-vědní předmět

Kurz se orientuje především na komunikaci. Posluchači se naučí správně porozumět, vyjádřit se, ale i správně nad komunikací přemýšlet. Těšit se mohou i na vybrané kapitoly z psychologie a etiky.

„Komunikace v dnešní době. Potřebuji slovník?“, „Interkulturní komunikace v praxi“, „Komunikujte mistrovsky“, “Minikurz tvůrčího psaní. Píšeme autobiografii“, „Je etika dnes stejná jako dřív?“, „Kritické myšlení aneb proč (ne)soudit druhé“, „Pozitivní myšlení v praxi“, „Jak jednat s lidmi, kteří nedokážou naslouchat“, „Psychologické pasti peněz“, „Jak bojovat s nejistotou“

10 přednášek po 60 minutách