Menu Zavřeno

 

Univerzita třetího věku

 

Celoživotní vzdělávání organizované Centrem celoživotního vzdělávání je jedním z důležitých pilířů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí nově také studium v rámci Univerzity třetího věku, přičemž nabídka těchto kurzů se odvíjí od nejnovějších trendů a od stále se měnící poptávky veřejnosti po vzdělávacích kurzech.

Od roku 2021 je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích členem Asociace Univerzit třetího věku, která sdružuje instituce nabízející vzdělávací aktivity určené zájemcům v důchodovém věku.

Univerzita třetího věku (U3V) je v rámci Centra celoživotního vzdělávání novinkou, nicméně se stává standardem vysokého školství po celém světě. Jejím cílem je poskytnout možnost seberealizace a rozšíření znalostí na vysokoškolské úrovni i lidem v postproduktivním věku a nabídnout jim tak smysluplnou výplň volného času a příležitost k osobnímu rozvoji v kolektivu vrstevníků.

Kdo se může do studia na U3V v rámci celoživotního vzdělávání přihlásit?

V současné době pracujeme na přípravě a organizaci vzdělávacích kurzů a programů pro U3V, které budou zveřejněny v nejbližší době.

Doufáme, že Vás možnost získat nové poznatky z vybraných oborů zaujme, a společně s námi se pustíte do nové životní etapy na naší škole.