Menu Zavřeno

 

Univerzita třetího věku

 

Celoživotní vzdělávání organizované Centrem celoživotního vzdělávání je jedním z důležitých pilířů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí nově také studium v rámci Univerzity třetího věku, přičemž nabídka těchto kurzů se odvíjí od nejnovějších trendů a od stále se měnící poptávky veřejnosti po vzdělávacích kurzech.

Od roku 2021 je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích členem Asociace Univerzit třetího věku, která sdružuje instituce nabízející vzdělávací aktivity určené zájemcům v důchodovém věku.

Univerzita třetího věku (U3V) je v rámci Centra celoživotního vzdělávání novinkou, nicméně se stává standardem vysokého školství po celém světě. Jejím cílem je poskytnout možnost seberealizace a rozšíření znalostí na vysokoškolské úrovni i lidem v postproduktivním věku a nabídnout jim tak smysluplnou výplň volného času a příležitost k osobnímu rozvoji v kolektivu vrstevníků.

Kdo se může do studia na U3V v rámci celoživotního vzdělávání přihlásit?

Je možné účastnit se i jednotlivých kurzů nabízeného programu (tuto variantu uveďte do poznámky v přihlášce).

Program Ochrana seniora jako spotřebitele

Program je zaměřen na získání znalostí a kompetencí v oblasti prevence základních rizik, které seniorovi jako spotřebiteli hrozí. Uchazeči  se seznámí s vybranými prvky legislativy, institucemi a instituty ochrany spotřebitele v ČR a EU, základy finanční gramotnosti a zorientují se ve spotřebitelských smlouvách, nekalých praktikách a poznají rizika působení mediální a především reklamní komunikace, cílené na seniory.

Základní informace:

  • Délka studia: 6 semestrů (3 roky)
  • Forma výuky: prezenční
  • Místo konání: Kněžská 94/5, České Budějovice
  • Čas konání: pátek 9:30
  • Cena: 500,- / semestr
  • Vstupní předpoklady: nejsou požadovány
  • Způsob ukončení: každý semestr je zakončen podle pokynů vyučujícího, po splnění celého programu následuje promoce

Kontakt:

Základní pravidla pro Univerzitu třetího věku

Náplň programu:

označení kurzu název kurzu počet hodin
1.sem Senior jako spotřebitel 12 hodin/semestr
2.sem Základy finanční gramotnosti 12 hodin/semestr
3.sem Reklamní a mediální praktiky 12 hodin/semestr
4.sem Základy práce s počítačem 12 hodin/semestr
5.sem Angličtina pro seniory 24 hodin/semestr
6.sem Trénink mozku 24 hodin/semestr