Menu Zavřeno
Pedagogické minimum

 

Pedagogické minimum

„Studium je určeno pro budoucí učitele odborných technických a ekonomických předmětů a budoucí učitele praktického vyučování a odborného výcviku, kteří neabsolvovali pedagogickou fakultu.“


Základní informace

 • Sběr přihlášek: do 15. 9. 2020.
 • Délka studia: 3 semestry
 • Zahájení výuky: září / říjen 2020.
 • Rozsah kurzu: dle výběru zaměření (ekonomické, technické).
 • Forma výuky: kombinovaná, cca jednou za 14 dní (víkendy).
 • Místo konání: areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10.
 • Cena: 18 000 Kč (dle podmínek smlouvy je možné částku rozložit do tří splátek).
 • Vstupní předpoklady: a) vstupní předpoklad pro učitele odborných předmětů ekonomických je magisterské studium v oblasti ekonomických disciplín popř. jim příbuzným b) vstupní předpoklad pro učitele praktického vyučování a odborného výcviku je střední odborné vzdělání popř. vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomických disciplín popř. jim příbuzným.
 • Způsob ukončení: složení závěrečných zkoušek a obhájení závěrečné práce před tříčlennou komisí.
 • Certifikát: osvědčení o pedagogické způsobilosti pro výku odborných technických a ekonomických předmětů (podle své odborné způsobilosti) na středních školách všech typů v celé České republice – více v zákoně o pedagogických pracovnících k 1. 1. 2015.

Náplň kurzu

 • Získání základních znalostí v oblasti didaktických a psychologických věd
 • Náplň se liší dle osobní specializace
 • Pochopení různých strategií učení pro vyšší efektivitu

Kontakt

 • Mgr. Martina Fáberová
 • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
 • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
 • Administrativní centrum – kancelář D004