Menu Zavřeno
Pedagogické minimum

 

Pedagogické minimum

“Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku je určeno pro získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nepostradatelnou složkou odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Studium pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Absolventi vzdělávacího programu získají odbornou pedagogickou kvalifikaci k výkonu učitelské profese na SOŠ, VOŠ, SOU a OU v segmentu výuky odborných předmětů, praktického výcviku a odborného vyučování”

 

Základní informace

  • Sběr přihlášek: ukončeno
  • Délka studia: 2 semestry
  • Zahájení výuky: 9. 3. 2024
  • Rozsah kurzu: dle doporučeného studijního plánu.
  • Forma výuky: výuka je realizována o víkendech (soboty i neděle), cca jednou za 14 dní. Výuka vzdělávacího programu je zajištěna kvalifikovanými českými i slovenskými lektory.
  • Místo konání: areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10.
  • Cena: 16 000 Kč (dle podmínek smlouvy je možné částku rozložit do dvou splátek).
  • Vstupní předpoklady: minimálně střední odborné vzdělání 
  • Osvědčení: osvědčení o pedagogické způsobilosti pro výuku odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (podle Vámi získané odborné způsobilosti) na středních školách všech typů v celé České republice – více v zákoně o pedagogických pracovnících