Menu Zavřeno
Technická dokumentace

 

Tvorba a čtení technické dokumentace ve stavebnictví

„Cílem kurzu je seznámit účastníky s kreslením a čtením stavebních výkresů. Účastník kurzu po úspěšném absolvování dokáže přečíst výkresy stavební technické dokumentace, umí vysvětlit, co znamenají jednotlivé čáry, znaky, šrafy apod. ve výkresech technické dokumentace a je schopen aplikovat získané vědomosti při tvorbě vlastní technické dokumentace.“

Základní informace

 • Přibližný začátek kurzu: září/říjen 2020
 • Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny
 • Rozsah kurzu: 2 dny/ 12 hodin
 • Organizace kurzu: Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.
 • Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu
 • Minimální počet účastníků: 5
 • Cena: 2.300 Kč
 • Sběr přihlášek: do 31. 8. 2020

Náplň kurzu

 • Všeobecné informace o stavebních výkresech, měřítka, formáty, čáry – druhy a jejich použití
 • Základní vybavení projektu pro stavební povolení – půdorysy, řezy, pohledy a orientace budovy na výkresu
 • Zásady kótování a popis výkresů
 • Zobrazení otvorů ve výkresech – okna, dveře (půdorys, řez, pohled) a související názvosloví
 • Základy kreslení podlaží, legenda místností, materiálů, identifikační tabulka. Zobrazení komínů, větracích průduchů a šachet
 • Kreslení podlahy, obkladů, prostupů a zařizovacích předmětů
 • Svislý řez objektem a technický pohled
 • Základy kreslení schodišť
 • Základy kreslení stropů
 • Základy kreslení krovu, sklonitých a plochých střech
 • Základy kreslení základů
 • Základy kreslení výkopů
 • Zásady kreslení situace

Kontakt

 • Mgr. Martina Fáberová
 • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
 • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
 • Administrativní centrum – přepážka č. 5