Menu Zavřeno
Technická dokumentace

 

Tvorba a čtení technické dokumentace ve stavebnictví

Kurz je určen pracovníkům ve stavebních společnostech a všude tam, kde pro svoji práci potřebují číst a pracovat podle technické dokumentace. Kurz je taktéž vhodný pro začínající pracovníky v oblastech oceňování staveb, prodeji realit a pro obory, kde je vyžadována práce s projektovou dokumentací staveb.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s kreslením a čtením stavebních výkresů. Účastník kurzu po úspěšném absolvování dokáže přečíst výkresy stavební technické dokumentace a umí vysvětlit, co znamenají jednotlivé čáry, znaky, šrafy apod. ve výkresech technické dokumentace, dále je schopen aplikovat získané vědomosti při tvorbě vlastní technické dokumentace”

Základní informace

 • Cena: 1 548 Kč
 • Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin
 • Minimální počet účastníků: 10
 • Organizace kurzu: prezenční výuka
 • Začátek kurzu: bude upřesněn
 • Sběr přihlášek: probíhá

Náplň kurzu

 • Všeobecné informace o stavebních výkresech, měřítka, formáty, čáry – druhy a jejich použití
 • Základní vybavení projektu pro stavební povolení – půdorysy, řezy, pohledy a orientace budovy na výkresu
 • Zásady kótování a popis výkresů
 • Zobrazení otvorů ve výkresech – okna, dveře (půdorys, řez, pohled) a související názvosloví
 • Základy kreslení podlaží, legenda místností, materiálů, identifikační tabulka. Zobrazení komínů, větracích průduchů a šachet
 • Kreslení podlahy, obkladů, prostupů a zařizovacích předmětů
 • Svislý řez objektem a technický pohled
 • Základy kreslení schodišť
 • Základy kreslení stropů
 • Základy kreslení krovu, sklonitých a plochých střech
 • Základy kreslení základů
 • Základy kreslení výkopů
 • Zásady kreslení situace