Menu Zavřeno
Územní plánování

 

Územní plánování ve stavební praxi

“Cílem kurzu je podání základních informací o významu územního plánování pro činnosti ve stavebnictví, o struktuře a obsahu jednotlivých nástrojů územního plánování a jejich využitelnosti pro projekci, o významu a využití územně plánovací informace, o limitech a regulativech významných pro umisťování staveb a jejich projektování a v neposlední řadě i informace o získávání závazných stanovisek orgánů územního plánování včetně možností odvolání se proti nim. Dále je cílem zlepšení předprojektové a projektové přípravy tak, aby se minimalizovala doba nutná k získání závazných stanovisek od orgánů územního plánování, eventuálně zlepšila průchodnost u povolovacích řízení, jichž jsou orgány územního plánování dotčeným orgánem.”

Základní informace

 • Cena: 1 290 Kč
 • Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin
 • Minimální počet účastníků: 10
 • Organizace kurzu: prezenční výuka
 • Začátek kurzu: bude upřesněn
 • Sběr přihlášek: probíhá

Vstupní předpoklady

Znalost rozdílů mezi dokumentací k územnímu řízení, stavebnímu povolení a k provedení stavby, běžná znalost stavební a projekční praxe; maturita ve stavebním oboru.

Náplň kurzu

 • význam územního plánování pro investora a projektanta
 • obsah a význam jednotlivých nástrojů územního plánování z hlediska omezení při projekci a realizaci staveb
 • možnosti změn ÚPD kvůli potřebám projektu a jejich časové horizonty
 • informace, které lze získat z ÚP, RP, ÚAP a dalších zdrojů územního plánování
 • územně plánovací informace – význam pro kupce, investora a projektanta
 • závazné stanovisko orgánu ÚP a možnosti odvolání se proti němu
 • limity a regulativy
 • vyjímání ze ZPF (není součástí územního plánování)