Menu Zavřeno
Územní plánování

 

Územní plánování ve stavební praxi

„Cílem kurzu je podání základních informací o významu územního plánování pro činnosti ve stavebnictví, o struktuře a obsahu jednotlivých nástrojů územního plánování a jejich využitelnosti pro projekci.“

Základní informace

 • Přibližný začátek kurzu: září/ říjen 2020
 • Vstupní předpoklady: Znalost rozdílů mezi dokumentací k územnímu řízení, stavebnímu povolení a k provedení stavby, běžná znalost stavební a projekční praxe; maturita ve stavebním oboru.
 • Rozsah kurzu: 1 den/ 6 hodin
 • Organizace kurzu: Kurz je veden v průběžné interakci mezi posluchači a lektorem. Je věnován i potřebný časový prostor pro diskusi a odpovědím na dotazy účastníků.
 • Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu.
 • Minimální počet účastníků: 10
 • Cena: 1.500 Kč
 • Sběr přihlášek: do 31. 8. 2020

Náplň kurzu

 • Význam územního plánování pro investora a projektanta
 • Obsah a význam jednotlivých nástrojů územního plánování z hlediska omezení při projekci a realizaci staveb
 • Možnosti změn ÚPD kvůli potřebám projektu a jejich časové horizonty
 • Informace, které lze získat z ÚP, RP, ÚAP a dalších zdrojů územního plánování
 • Územně plánovací informace – význam pro kupce, investora a projektanta
 • Závazné stanovisko orgánu ÚP a možnosti odvolání se proti němu
 • Limity a regulativy
 • Vyjímání ze ZPF (není součástí územního plánování)

Kontakt

 • Mgr. Martina Fáberová
 • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
 • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
 • Administrativní centrum – přepážka č. 5