Menu Zavřeno
Nulové budovy

 

Téměř nulové budovy (NEZB)

“Cílem kurzu je získat poznatky o budovách s nízkou spotřebou energie, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Kurz seznámí posluchače s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro budovy s nízkou spotřebou energie. Součástí kurzu je taktéž seznámení se s požadavky na stavební materiály a konstrukce a princip jejich hodnocení.”

Základní informace

 • Cena: 1 668 Kč
 • Rozsah kurzu: 8 hodin teoretické výuky a 4 hodiny praktického cvičení
 • Minimální počet účastníků: 10
 • Organizace kurzu: prezenční výuka (v PC učebně)
 • Začátek kurzu: bude upřesněn
 • Sběr přihlášek: probíhá

Náplň kurzu

Teoretická část:

 • Zásady udržitelného rozvoje výstavby a legislativní požadavky
  • Životní cyklus staveb, energetická náročnost a certifikace budov
  • Koncepce navrhování budov s nízkou spotřebou energie
  • Progresivní technologie a vhodné stavební materiály
  • Vzduchotěsnost obvodových konstrukcí
  • Provádění a výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie, instalace obnovitelných zdrojů energie a energeticky efektivních technologií
 • Praktická část:
  • Názorné ukázky posouzení konstrukcí a detailů prostřednictvím aplikací SVOBODA TEPELNÁ TECHNIKA (PC učebna)