Menu Zavřeno
Nulové budovy

 

Téměř nulové budovy (NEZB)

„Cílem kurzu je získat poznatky o budovách s nízkou spotřebou energie, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Kurz seznámí posluchače s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro budovy s nízkou spotřebou energie. Součástí kurzu je taktéž seznámení se s požadavky na stavební materiály a konstrukce a princip jejich hodnocení (ukázky posouzení v aplikacích SVOBODA TEPELNÁ TECHNIKA).“

 

Základní informace

 • Přibližný začátek kurzu: listopad/prosinec 2020
 • Vstupní předpoklady: Kurz je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním se základní orientací v pozemním stavitelství.
 • Rozsah kurzu: 8 hodin teoretické výuky, 4 hodiny praktického cvičení a 24 hodin samostudia
 • Organizace kurzu: Kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka, praktické cvičení a samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů.
 • Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu.
 • Minimální počet účastníků: 8
 • Cena: 1.800 Kč
 • Sběr přihlášek: do 31. 10. 2020

Náplň kurzu

 • Zásady udržitelného rozvoje výstavby a legislativní požadavky
 • Životní cyklus staveb, energetická náročnost a certifikace budov
 • Koncepce navrhování budov s nízkou spotřebou energie
 • Progresivní technologie a vhodné stavební materiály
 • Vzduchotěsnost obvodových konstrukcí
 • Provádění a výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie, instalace obnovitelných zdrojů energie a energeticky efektivních technologií
 • Názorné ukázky posouzení konstrukcí a detailů prostřednictvím aplikací SVOBODA TEPELNÁ TECHNIKA (PC učebna)

Kontakt

 • Mgr. Martina Fáberová
 • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
 • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
 • Administrativní centrum – přepážka č. 5