Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz – Specialista/specialistka marketingu

 

Základní informace

 • Délka školení (hodinová dotace):
  Short: 8 hodin
  Clasic: 26 hodin
  Pozn.: Zkrácená verze kurzu je určena pouze pro studenty VŠTE, kteří absolvovali předmět Marketing nebo Marketing management.

 • Forma výuky: prezenční i online
 • Minimální počet účastníků:
  Short: 8 osob
  Clasic: 8 osob
  Zkouška: individuálně

 • Cena kurzu:
  Zkrácená verze: 2 990 Kč bez DPH (+ cena za zkoušku 2 990 Kč bez DPH)
  Klasická verze: 9 990 Kč bez DPH (+ cena za zkoušku 5 990 Kč bez DPH)

Cíl kurzu:

Osnova kurzu

 • Orientace v základních principech marketingu
 • Orientace v marketingovém mixu
 • Orientace v marketingových strategiích
 • Provádění marketingových analýz
 • Příprava podkladů pro marketingový výzkum
 • Zpracování a prezentace marketingového dotazníku
 • Spolupráce na tvorbě marketingového a obchodního plánu
 • Analýza prodeje a trhů a monitoring trhu

Realizováno v rámci projektu: NPO_VŠTE_MSMT-16600/2022