Menu Zavřeno

 

Zkouška z profesní kvalifikace Rozpočtář staveb

Základní informace

 • Délka zkoušky:
  Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky je 60 minut.

 • Cena profesní zkoušky:
  Cena profesní zkoušky pro veřejnost:
  6 528 Kč/1 účastník (bez DPH)
  Cena profesní zkoušky pro studenty VŠTE:
  3 264 Kč/1 účastník (bez DPH)

 • Cíl:
  Získání profesní kvalifikace dle standardů Národní soustavy vzdělávání Rozpočtář staveb (kód: 36-170-N).

 • Část zkoušky je na PC s licencí ÚRS KROS 4, případně CALLIDA euroCALC.

Osnova zkoušky

 • Orientace v požadavcích na zpracování projektové dokumentace
 • Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí staveb
 • Využívání informačních a komunikačních technologií
 • Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech
 • Orientace ve způsobech oceňování staveb a stavebních prací v ČR
 • Zajišťování podkladů nutných pro rozpočtování stavebního projektu
 • Orientace v cenících stavebních prací
 • Určování jednotkové ceny při rozpočtování staveb
 • Využití specializovaného rozpočtářského nebo univerzálního tabulkového softwaru
 • Zpracování výkazu výměr jako podkladu pro rozpočtování
 • Aplikování zásad kompletace rozpočtu a hlavních pravidel použití položek v rozpočtování staveb
 • Zpracování podkladů k následným činnostem procesu přípravy stavby
 • Vypracování rozpočtů staveb
 • Provedení kompletního jednoduchého výpočtu výměr a rozpočtu