Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz – Profesní kvalifikace Rozpočtář staveb

“Rozpočtář staveb dle výkresové dokumentace stavby či její části sestavuje výčet všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností, tyto náklady oceňuje a zařazuje do stanovených skupin. 

Základní informace

 • Délka kurzu/hodinová dotace: Délka 1 semestr/ 26 vyučovacích hodin za semestr
 • Forma výuky: Výuka blokově v týdnu
 • Minimální počet účastníků: 8
 • Cena kurzu: 3 536 Kč/1 účastník bez DPH (součástí není platba za zkoušku)
 • Cena profesní zkoušky pro veřejnost:
  6 528 Kč/1 účastník (bez DPH)
 • Cena profesní zkoušky pro studenty VŠTE:
  3 264 Kč/1 účastník (bez DPH)

Vstupní předpoklady

 • Znalost stavební a projekční praxe, orientace ve stavební technické dokumentaci, uživatelská práce na PC

Výstup z kurzu:

 • Účastník přípravného kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Možnost přihlášení na zkoušku profesní kvalifikace Rozpočtář/rozpočtářka staveb (kód: 36-170-N) (zkouška není v ceně kurzu, hrazeno samostatně).

Osnova kurzu

 • Orientace v požadavcích na zpracování projektové dokumentace
 • Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí staveb
 • Využívání informačních a komunikačních technologií
 • Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech
 • Orientace ve způsobech oceňování staveb a stavebních prací v ČR
 • Zajišťování podkladů nutných pro rozpočtování stavebního projektu
 • Orientace v cenících stavebních prací
 • Určování jednotkové ceny při rozpočtování staveb
 • Využití specializovaného rozpočtářského nebo univerzálního tabulkového softwaru
 • Zpracování výkazu výměr jako podkladu pro rozpočtování
 • Aplikování zásad kompletace rozpočtu a hlavních pravidel použití položek v rozpočtování staveb
 • Zpracování podkladů k následným činnostem procesu přípravy stavby
 • Vypracování rozpočtů staveb
 • Provedení kompletního jednoduchého výpočtu výměr a rozpočtu

Realizováno v rámci projektu: NPO_VŠTE_MSMT-16600/2022