Menu Zavřeno

Kurz k profesní kvalifikaci – Obchodní cestující

Základní informace

 • Délka školení (hodinová dotace):
  Short: 8 hodin
  Clasic: 24 hodin
  Pozn.: Zkrácená verze kurzu je určena pouze pro studenty VŠTE, kteří absolvovali předmět Marketing a Obchodní činnost.
 • Forma výuky: prezenční, popř. dle zájmu online
 • Minimální počet účastníků:
  Short: 8 osob
  Clasic: 8 osob
  Zkouška: individuálně
 • Cena kurzu:
  Short: 2 990 Kč bez DPH
  Clasic: 9 990 Kč bez DPH
  * Cena za zkoušku je hrazena samostatně

Cíl kurzu:

 • Kurz je přípravou k profesní zkoušce dle standardů Národní soustavy vzdělávání Obchodní cestující (kód: 66-014-M)

Obsah kurzu:

Obsah kurzu odpovídá standardu a požadavkům profesní zkoušky Obchodní cestující (kód: 66-014-M).

Účastník kurz dokáže:

 1. v teoretické rovině:
 • definovat marketing a podnikatelské koncepce, uvést podstatu tržního hospodářství, členění trhu a distribuci zboží
 • uvést typy velkoobchodních a maloobchodních jednotek a jejich funkce a rozdíl mezi prodejem zboží v maloobchodě a konečnému spotřebiteli charakterizovat dodavatelsko-odběratelské vztahy, vyjádřit se k funkci skladování zboží
 • uvést platné právní normy v oblasti obchodního podnikání a daňové evidence a kontrolní (dozorové) orgány
 1. v praktické rovině:
 • provést přejímku zboží
 • předvést zboží a uvést jeho vlastnosti, přednosti a případně použití
 • vypočítat cenu, přijmout hotovost a vyúčtovat platbu od zákazníka
 • vyplnit prodejní dokumentaci (tiskopisy a PC program), evidovat doklady týkající se nákupu a prodeje, vést daňovou evidenci (PC program)
 • při komunikaci se zákazníkem předvést formy předvádění a poskytnutí informací o zboží či službě, způsoby komunikace se zákazníky, zrealizovat reklamaci zboží