Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz – Manažer/manažerka projektu

 

Základní informace

 • Délka školení (hodinová dotace):
  Short: 8 hodin
  Clasic: 26 hodin
  Pozn.: Zkrácená verze kurzu je určena pouze pro studenty VŠTE, kteří absolvovali předmět Řízení podnikových projektů nebo Projektové řízení.

 • Forma výuky: prezenční i online
 • Minimální počet účastníků:
  Short: 3 osoby
  Clasic: 3 osoby
  Zkouška: individuálně

 • Cena kurzu:
  Short: 1 850 Kč bez DPH
  Clasic: 14 000 Kč bez DPH
  * Cena za zkoušku je hrazena samostatně

Cíl kurzu:

 • Cílem kurzu je připravit účastníky kurzu ke složení zkoušky v rámci profesní kvalifikace – Manažer/manažerka projektu (kód: 63-007-R). Cílem kurzu je vytvořit elementární znalost účastníků kurzu v oblasti projektového řízení, které budou komplexně zaměřeny na jednotlivé aspekty činnosti projektového manažera.

  Profesní kvalifikace: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-570-Manazermanazerka_projektu/revize-2405

Osnova kurzu

 • Úvod do projektového řízení, historická východiska
 • Cíl projektu, Projektový trojimperativ
 • Rozsah projektu, Logický rámec, WBS
 • Základy teorie grafů
 • Časová analýza projektu (Ganttův diagram, CPM, PERT)
 • Nákladová analýza projektu, návratnost investic do projektu
 • Nastavení a řízení kvality projektu
 • Analýza projektových rizik, matice rizik
 • Plánování obranných strategií, monitorování a kontrola rizik v projektu
 • Řízení změn v projektu
 • Analýza zdrojů projektu při plánování projektu
 • Analýza zdrojů projektu ve fázi realizace
 • Dokumentace projektu a projektové kanceláře;
 • Agilní řízení projektů;
 • Metoda SCRUM, alternativní techniky řízení projektů.