Menu Zavřeno

Kurz k profesní kvalifikaci – Lektor dalšího vzdělávání

Základní informace

 • Délka školení (hodinová dotace):
  Short: 8 hodin
  Clasic: 50 hodin
  Zkouška: 5 hodin
  Pozn.: Zkrácená verze kurzu je určena pouze pro studenty VŠTE, kteří absolvovali předmět Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

 • Forma výuky: prezenční i online
 • Minimální počet účastníků:
  Short: 6 osob
  Clasic: 10 osob
  Zkouška: individuálně

 • Cena kurzu:
  Short: 1 850 Kč bez DPH
  Clasic: 27 000 Kč bez DPH
  * Cena za zkoušku je hrazena samostatně

Cíl kurzu:

Obsah kurzu:

 • Obsah kurzu odpovídá standardu a požadavkům profesní zkoušky Lektor dalšího vzdělávání.
 • Účastník kurzu si osvojí:
  • Orientaci v základní terminologii v oblasti andragogiky.
  • Didaktické principy a zásady při tvorbě vzdělávacího obsahu i při vlastní výuce.
  • Přípravu obsahu a struktury vzdělávacího projektu na základě požadavků klienta.
  • Jak zjistit a ověřit vstupní kompetence a vzdělávací potřeby účastníků.
  • Jak určit vzdělávací cíle s využitím vhodné taxonomie včetně přiřazení relevantních kompetencí.
  • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře včetně stanovení dílčích (tematických) vzdělávacích cílů, metod výuky, ověření dosažení vzdělávacího cíle.
  • Jak nastavit hodnocení účinnosti vzdělávacího programu včetně dosažení stanovených vzdělávacích cílů.

Realizováno v rámci projektu: NPO_VŠTE_MSMT-16600/2022