Menu Zavřeno

 

Základy technické němčiny strojírenství

“Cílem kurzu je získat základní znalosti technické němčiny zaměřené na stavebnictví včetně odborné slovní zásoby a základní gramatiky a frází potřebných např. pro základní komunikaci na pracovišti, napsání jednoduchého emailu, zvládnutí jednoduchého telefonního rozhovoru.”

Cílová skupina

Kurz je primárně určen pro ty, kteří potřebují rozšířit znalost obecné němčiny o odbornou slovní zásobu v rámci konkrétních témat z oboru stavebnictví a zlepšit komunikaci v mluvené i písemné podobě. Kurz je možno absolvovat prezenčně i online dle potřeb účastníků. Kurz je určen pro naprosté začátečníky nebo mírně pokročilé jednotlivce, nebo skupiny.

Absolvent kurzu:

 • Ovládá základní slovní zásobu ve svém oboru.
 • Je schopen zvládat jednoduché komunikační situace související s prací v daném oboru.
 • Ovládá gramatické struktury osvojené si přímo v kontextu profesně zaměřeného jazyka.
 • Zvládne vytvořit svůj životopis a předat informace o sobě při pracovním pohovoru.

Cena kurzu: 4 200 Kč pro jednotlivce / 3 000 Kč pro 2 a více osob

Dotace: 12 hodin (60 minut) výuka a 12 hodin příprava

Lektor: Výuku zaštiťuje Centrum jazykových služeb – Mgr. Monika Lavičková

Náplň kurzu

 • Představení se
 • Komunikace na pracovišti
 • Kancelářská vybavení
 • Komunikace s obchodním partnerem a zákazníkem
 • Strojírenské obory
 • Pracovní postupy a procesy
 • Pracovní pozice ve strojírenství, inzeráty, životopis
 • Technická dokumentace
 • Pojmy z práce s výpočetní technikou
 • Technická vybavení, stroje, nástroje a zařízení
 • Fyzikální veličiny a jednotky
 • Materiály a jejich vlastnosti
 • Shrnutí