Menu Zavřeno

 

Kurz opakování středoškolské matematiky

“Kurz je určen pro studenty (budoucí prváky) prezenčního i kombinovaného studia, kteří potřebují obnovit a doplnit základy středoškolské matematiky. Obsahově jsou pokryta témata středoškolské matematiky, na něž bezprostředně navazuje výuka matematických předmětů na VŠTE.” 

Základní informace

 • Termín kurzu: bude upřesněn
 • Vstupní předpoklady: Středoškolské vzdělání
 • Rozsah kurzu: 4 dny / 16 hodin
 • Organizace kurzu: Kurz je časově navržen do 2 bloků
 • blok 8,45 – 11,00 hod
 • blok 11,45 – 14,00 hod
 • Minimální počet účastníků: 20
 • Cena: 700 Kč
 • Sběr přihlášek: probíhá

Obsah kurzu

 • Logika. základní vzorce, úpravy výrazů, dělení polynomů,
 • Rovnice a nerovnice, soustavy rovnic, rovnice s parametrem,
 • Funkce (úvod, konstantní, polynomické, lineární lomené),
 • Funkce (exponenciální, logaritmické, goniometrické, absolutní hodnota),
 • Funkce (vlastnosti a operace – skládání, inverze),
 • Posloupnosti, procenta, kombinatorika