Menu Zavřeno

 

Kurz opakování středoškolské fyziky

“Zopakování středoškolské látky, na kterou budou přímo navazovat přednášky fyziky na VŠTE, usnadnění přechodu ze střední školy na školu vysokou. Dále mohou kurzy pomoci při přípravě jak na maturitní zkoušku, tak i přijímací zkoušku na VŠTE či jinou technicky zaměřenou vysokou školu.” 

Základní informace

 • Termín kurzu: bude upřesněn
 • Vstupní předpoklady: Středoškolské vzdělání
 • Rozsah kurzu: 4 dny/ 24 hodin
 • Organizace kurzu:  Kurz je časově rozvržen do 4 dnů, viz obsah kurzu
 • Minimální počet účastníků: 30
 • Cena: 800,- Kč
 • Sběr přihlášek: probíhá

Obsah kurzu

 • Soustavy jednotek a veličin, převodky jednotek
 • Mechanika, dynamika, práce, výkon, energie
 • Inerciální a neinerciální vztažná soustava
 • Zákony zachování a jejich použití (hybnost, energie)
 • Rotující těleso, pohyb po kružnici
 • Termika – kalorimetrická rovnice, směšovací rovnice, fázové přechody, Teplo a teplota
 • Ideální plyn, stavová rovnice, PVT diagramy
 • Gravitace vs tíhové pole
 • Kmitání
 • Vlnění
 • Elektrické pole, Elektrický proud (obvody – Ohmův zákon), základní součástky obvodů (RLC, zdroj), základy magnetismu
 • Základy optiky – čočky, zrcadla