Menu Zavřeno
Jazykové kurzy

Jazykové kurzy – konverzace pro mírně pokročilé

Prezenční / online kurz (10 x 60 min)

“Cílem kurzu je procvičit si konverzaci v některém z nabízených jazyků, zlepšit si slovní zásobu a komunikační dovednosti na obecná témata – cestování, filmy, nakupování, společenská konverzace, aktuální dění atp. zábavnou formou, bez „biflování“ slovíček, s využitím autentických materiálů v elektronické i tištěné podobě dle potřeb účastníků. Naučíte se zahájit i udržovat konverzaci, diskutovat, vyjádřit názor a obhájit ho. Kurz přizpůsobíme vašim potřebám, zájmům i možnostem. Nabízíme úvodní hodinu zdarma. “

Cílová skupina

  • Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí popovídat v cizím jazyce o běžných tématech a chtějí si zlepšit komunikační dovednosti, naučit se reagovat na otázky, spontánně se zapojit do konverzace, ptát se a diskutovat. Kurz je možno absolvovat prezenčně i online dle potřeb účastníků, s frekvencí např. 1 x 60 min nebo 2 x 30 minut týdně. Doporučená minimální úroveň je A2.

Lektor

Výuku zaštiťuje Centrum jazykových služeb s bohatými zkušenostmi s výukou cizích jazyků v individuálních i skupinových kurzech.

Nabízíme konverzační kurz v těchto jazycích:

  • Angličtina
  • Španělština
  • Němčina
  • Ruština
  • Francouzština