Menu Zavřeno

 

Finanční účetnictví a daně

Základní informace

 • Délka školení (hodinová dotace): 12 hodin
 • Forma výuky: prezenční
 • Sběr přihlášek: probíhá
 • Minimální počet účastníků: 5
 • Cena kurzu: 5 990 Kč
 • Předběžné termíny kurzu: 3x po 4 hodinách (bude upřesněno)

Cíl kurzu:

 • Seznámit zájemce se základy účetnictví a daňovým systémem ČR, a to z pohledu aktuálních právních úprav.

Obsah kurzu:

 • Funkce a význam účetnictví, právní rámec, účet. doklady, majetek, zdroje, rozvaha, inventarizace.
 • Seznámení s účtovou osnovou, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, účtování jednoduchých účetních operací.
 • Procvičování účtování o penězích, bankovním účtu, dodavatelích, odběratelích.
 • Účtování o zásobách.
 • Účtování dlouhodobého majetku.
 • Účtování o mzdách.
  7. Daňový systém ČR.
 • Daň z příjmů fyzických osob.
 • Daň z příjmů právnických osob.
 • DPH.
 • Spotřební daně.
 • Aktuální změny v daních od 1.1.2024.