Menu Zavřeno

 

Etika Informačních technologií – úvodní kurz

 

Základní informace

 • Délka školení (hodinová dotace): 10 hodin

 • Forma výuky: prezenční

 • Minimální počet účastníků: 6 osob (max 12)

 • Cena kurzu:  1 650 Kč za osobu

 • Sběr přihlášek: bude upřesněno
 • Cíl kurzu:
  Po dokončení kurzu budou účastníci:

  • Chápat hlavní etické otázky spojené s informačními technologiemi a být schopni je analyzovat.
  • Aplikovat etické teorie na konkrétní situace v informační společnosti.
  • Chápat zájmy a postoje různých stakeholderů v oblasti IT.

Obsah kurzu

Kurz zkoumá hloubku etiky a práva v kontextu informačních a komunikačních technologií, od teoretických konceptů až po praktické aplikace.
Témata zahrnovaná v kurzu:

1) Informační společnost a etika
2) Soukromí a ICT
3) Přehlcení informacemi
5) Manipulace prostřednictvím ICT
6) ICT a svoboda
7) Sociální inženýrství, kyberšikana, technologie jako černé skříňky.
8) Koncepty: filter bubble, echo chamber, etika IT-artefaktů