Menu Zavřeno

 

Environmental Governance

Základní informace

 • Délka školení (hodinová dotace): 14 hod.
 • Forma výuky: prezenční
 • Sběr přihlášek: probíhá
 • Minimální počet účastníků: 5
 • Cena kurzu: 5 990 Kč
 • Předběžné termíny kurzu: bude upřesněno

Cíl kurzu:

 • Seznámit studenty se strategií trvale udržitelného rozvoje podniku ve vztahu k životnímu prostředí.

Obsah kurzu:

 • Základní pojmy, vliv člověka, společenstva a ekosystémy, trvale udržitelný rozvoj
 • Ochrana životního prostředí v EU a v ČR – právní rámec, financování
 • Odpovědnost společnosti i podniků za trvale udržitelný rozvoj – přínosy pro společnost i podniky, příklady negativního chování
 • Ovzduší, voda (funkce, příklady pozitivního i negativního působení státních orgánů a podniků na tyto složky životního prostředí)
 • Exkurze
 • Půda (funkce, využívání půdy ve světě a v ČR, důsledky intenzivního využívání v zemědělství, eroze, zábor – příklady negativního chování státních orgánů, místních samospráv i podniků, trvale udržitelný rozvoj jako výzva pro podniky zemědělské prvovýroby)
 • Lesy (funkce, ekonomický a účetní pohled, hodnocení produkční a mimoprodukční funkce, etika, hospodářský les – národní parky – důsledky ekonomických rozhodnutí z minulých desetiletí a nutnost přijmout rozhodnutí blízká přírodě)
 • Hmyz (funkce a důsledky vymírání hmyzu), odpovědnost státu i podniků za ochranu krajiny
 • Příprava eseje – téma: Dotace a finanční nástroje poskytované v EU a v ČR zemědělcům, kteří přešli na ekologický způsob hospodaření – analýza a posouzení vhodnosti jednotlivých dotací a finančních nástrojů. Perspektiva strategie Farm to Fork apod.
 • Aktuální vliv společnosti i podniků na probíhající klimatické změny, světelné znečištění – důsledky i možnosti nápravy
 • Vliv společnosti i podniků na vymírání druhů, invazní druhy
 • Současné problémy – přelidnění planety, nelegální obchod
 • Odpovědnost podniků i jednotlivců za odpad a nakládání s ním