Menu Zavřeno

 

BIM Koordinátor

“Cílem kurzu je naučit posluchače porozumět významu řízení „stavebních znalostí“. Posluchač bude umět pracovat s datovým modelem stavby, vzniklým klasickým způsobem 3D modelování tak, aby s modelem byl schopen na bázi řízení informací podporovat další následné stavební procesy koordinace stavebního projektu do fáze projektu pro stavební povolení, podpora řízení kvalitních výběrových řízení dodavatele, řízení stavebního díla, jeho etapizace a minimalizace kolizí, řízení logistiky stavebních prvků pro stavbu (výběr subdodavatelů, dodávky správné kvality, množství a v čase), řízení informací nutných pro předání investorovi po kolaudaci. Posluchač se naučí také porozumět stupni detailu i potřebných informací o stavebních prvcích v průběhu celého procesu – LOD Level of Development – a jeho standardizace pro potřeby projektanta, investora, dodavatele a facility manažera. Rovněž pochopí a procvičí si způsoby komunikace (např. na bázi SW 4projects) v rámci celého BIM týmu, tj. od investora po dodavatele a způsobech práce BIM manažera, který tento tým metodicky koordinuje a kontroluje.”

Základní informace

 • Cena: 14 388 Kč
 • Rozsah kurzu: 35 vyučovacích hodin
 • Minimální počet účastníků: 10
 • Organizace kurzu: prezenční výuka (v PC učebně)
 • Začátek kurzu: bude upřesněn
 • Sběr přihlášek: probíhá

Náplň kurzu

 • Úvod do BIM – Modelling a Management
 • Základní orientace v BIM, dlouhodobé přínosy
 • Využití BIM v životním cyklu stavby
 • Od 3D modelů k BIM modelům
 • SW nástroje pro 3D modelování a virtuální realitu
 • Práce se SW ARCHICAD
 • Práce se SW Revit Architecture
 • BIM a virtuální realita
 • BIM v rámci celého životního cyklu
 • BIM – LoMD
 • Klíčová témata týkající se BIM
 • Řízení informací v procesech BIM