Menu Zavřeno

 

Angličtina pro strojírenství

Prezenční / online kurz (10 x 60 min)

“Cílem kurzu je získat odbornou slovní zásobu z oboru strojírenství v takovém rozsahu, který umožní např. zpracování odborné prezentace na vybraná témata, získávání informací z cizojazyčných zdrojů, prezentace problému a návrh jeho řešení atp. Náplň kurzu je navržena ve spolupráci s účastníkem/účastníky; využívány jsou odborné materiály v anglickém jazyce v elektronické i tištěné podobě dle potřeby účastníků kurzu. Úvodní hodina je zdarma.”

Kurz je zajišťován a garantován Centrem jazykových služeb

Cílová skupina

  • Kurz je primárně určen pro ty, kteří potřebují rozšířit znalost obecné angličtiny o odbornou slovní zásobu v rámci konkrétních témat z oboru strojírenství a zlepšit komunikaci v mluvené i písemné podobě. Kurz je možno absolvovat prezenčně i online dle potřeb účastníků, je určen pro jednotlivce, skupiny, ideální pro firmy. Není vhodný pro začátečníky; doporučená minimální úroveň je A2. Počet hodin i náplň kurzu je možné upravit dle potřeby.

Lektor

Výuku zaštiťuje Centrum jazykových služeb se zkušenostmi s výukou odborného anglického jazyka z oboru strojírenství.

Odborná témata mohou zahrnovat např. následující:

  • Automobilový průmysl
  • Energetika
  • Strojírenské technologie
  • Bezpečnost práce
  • Zpracování materiálů, atp.