Menu Zavřeno

 

Angličtina pro prezentace

Získejte jazykové dovednosti nezbytné pro vytváření a prezentování v anglickém jazyce, včetně slovní zásoby, gramatické struktury a výrazových prostředků nutných pro kvalitní výstup. Osvojte si schopnost vyjadřovat se plynule a srozumitelně v anglickém jazyce, vystupovat před publikem a srozumitelně reagovat na dotazy.

 

Základní informace

  • Získejte znalosti pro profesionální prezentování v anglickém jazyce
  • Zahájení výuky: bude upřesněno
  • Výuka: 18 hodin
  • Minimální počet účastníků: 1-10 
  • Cena: 10 900 Kč