Menu Zavřeno

 

Anglická obchodní korespondence

Osvojte si pravidla pro jednotlivé druhy obchodní korespondence v angličtině, potřebnou slovní zásobu a gramatické struktury potřebné pro srozumitelnou a jazykově správnou korespondenci. Seznamte se s pravidly stylizace písemnosti (oslovení, hlavičky, přílohy atp.). 

 

Základní informace

  • Zahájení výuky: bude upřesněno
  • Osvojte si pravidla pro jednotlivé druhy obchodní korespondence v angličtině
  • výuka 20 hodin
  • minimální počet účastníků – 2 
 
  • Cena: 12 000 Kč