Vítejte

Celoživotní vzdělávání  organizované Centrem celoživotního vzdělávání je jedním z důležitých pilířů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Centrum nabízí široké spektrum rekvalifikačních kurzů a kurzů pro veřejnost, přičemž nabídka těchto kurzů se odvíjí od nejmodernějších a nejnovějších trendů na trhu práce a od stále se měnící poptávky veřejnosti po vzdělávacích kurzech.

Neméně důležitou úlohou centra je pak příprava a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance školy a kurzů vybraných akreditovaných předmětů dle § 60 zákona o VŠ pro studenty VŠTE.

V rámci celoživotního vzdělávání probíhá na VŠTE i mimořádné dvousemestrální magisterské a bakalářské studium v kombinované i prezenční formě.  

V nabídce je dále i studium pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku, kde je možné doplnit si znalosti a připravit se tak na získání odborné kvalifikace pro výuku předmětů na střední škole či vedení odborného výcviku.

Škola na základě pověření ministerstva průmyslu nejméně čtyřikrát ročně rovněž pořádá průběžné vzdělávání energetických specialistů.

Celoživotní vzdělávání na VŠTE se intenzivně rozvíjí již šestým rokem a ročně si v něm doplňuje své vzdělání přes 2 500 účastníků.


Personální zabezpečení

Ing. Zuzana Rowland
ředitelka Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání
Administrativní centrum – kancelář D009

 

Ing. Renata Kamenická, BBA                                        
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání           
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; kamenicka@mail.vstecb.cz                                      
tel.: 387 842 169                                                    
Administrativní centrum – kancelář D004 

           
Mgr. Zuzana Hondlíková            
Referent celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; hondlikova@mail.vstecb.cz 
tel.: 387 842 126

Administrativní centrum - kancelář D008


Jitka Šmejkalová 
Referent celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz smejkalova@mail.vstecb.cz   
tel.: 387 842 168
Administrativní centrum – přepážka č. 6


Bankovní spojení:             Unicredit Bank  
číslo účtu:                              2111777209 / 2700

  

Úřední hodiny Centra celoživotního vzdělávání:

 
Během zkouškového období a prázdnin (2.1. - 19.2.2017)
PO 8:00 – 10:00 hod, 13:00 – 15:00 hod
ÚT 8:00 – 10:00 hod
ST 8:00 – 10:00 hod, 13:00 – 15:00 hod
ČT 8:00 – 10:00 hod


Během semestru
PO 7:45 - 9:45 hod / 13:00 - 15:00 hod

ÚT 7:45 - 9:45 hod/ 13:00 - 15:00 hod
ST 7:45 - 9:45 hod / 13:00 - 15:00 hod
ČT 7:45 - 9:45 hod/ 13:00 - 15:00 hod
PÁ 9:00 - 11:00


Sobota 25.2.2017 

Sobota 4.3.2017 

Sobota 8.4.2017

Sobota 13.5.2017 

Sobota 20.5.2017

Fotogalerie