Menu Zavřeno

Vzdělávací kurzy

Letní semestr 2020

Ústav znalectví a oceňování

Znalecké minimum

Oceňování podniku

Předání firem

Ústav podnikové strategie

Účetnictví vybraných účetních jednotek

Jiný kraj, jiný mrav – principy interkulturního managementu

Řízení podniku

Daňová politika

Ústav technicko – technologický

Rozpočtování staveb

Zimní semestr 2019