Menu Zavřeno

Zkouška z Českého jazyka pro cizince

konaná v rámci přijímacího řízení ke studiu bakalářského/magisterského programu pro Akademický rok 2019/2020

Jazyková zkouška se koná za účelem prokázání připravenosti uchazeče o studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (netýká se občanů Slovenské republiky).

Termín konání této jazykové zkoušky bude v souladu s Opatřením rektora k přijímacímu řízení pro AR 2020/2021 stanoven v letním semestru 2020.

Tato jazyková zkouška, která se skládá ze dvou částí a to části písemné a ústní, se koná v prostorách Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, učebna bude upřesněna.

Pro studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích musí uchazeč splnit požadavky min. na 70%.

Jazyková zkouška je zpoplatněna částkou ve výši 1 500,- Kč. Tato úhrada  musí být připsána  nejpozději do …..2020 na účet CCV dle pokynů v předpisu k úhradě, který obdrží každý účastník zkoušky do 5ti pracovních dnů od podání řádně vyplněné přihlášky.

Úhrada za jazykovou zkoušku u přihlášek podaných po termínu ….2020 proběhne v hotovosti na pokladně VŠTE (recepce školy) a to taktéž nejdéle do termínu ……2020.

 

Termín realizace zkoušky z českého jazyka:  bude stanoveno v LS 2020
Termín pro podání přihlášek: bude stanoveno v LS 2020
Místo konání: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice (učebna bude upřesněna prostřednictvím e-mailu všem řádně přihlášeným)
Cena: 1.500,- Kč
Způsob ukončení: Pro studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích musí uchazeč splnit požadavky min. na 70%.

 

Přihláška

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5