Menu Zavřeno

Jazykový certifikát

Certifikát z cizího jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovni B1 / B2

Certifikát z cizího jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovni B1/B2 dle SERR - možno doložit k přijímacímu řízení magisterského studia v  programech Stavitelství, Dopravní technologie a spoje a Podniková ekonomika na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Stručný popis: Centrum celoživotního vzdělávání nabízí pro uchazeče o magisterské studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (a taktéž pro další uchazeče) možnost vystavení jazykového certifikátu na úrovni B1 / B2 dle Společného evropského referenčního rámce.

Jazykový certifikát bude vystaven studentům VŠTE, kteří v rámci svého studia úspěšně absolvovali předmět Cizí jazyk první (hlavní) v rozsahu svého Doporučeného studijního plánu, a kteří si v určeném termínu podají žádost o vystavení certifikátu. Dále je potřeba uhradit částku 500,- Kč či 550,- Kč (dle zvoleného způsobu doručení certifikátu), kterou je vystavení certifikátu zpoplatněno. (Žádost viz odkaz níže)

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5

Žádost o vystavení certifikátu