Menu Zavřeno

 

Znalecké minimum

„Cílem kurzu je základní příprava pro výkon znalecké činnosti budoucích znalců na výkon jejich činnosti ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění.“

 

Základní informace

 • Sběr přihlášek: do 12. 9. 2020
 • Realizace kurzu: termín kurzu bude včas upřesněn
 • Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny
 • Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin
 • Organizace kurzu: jednodenní kurz, pátek
 • Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu, které následně uchazeč dokládá krajským soudům k žádosti o jmenování znalcem
 • Minimální počet účastníků: 10
 • Cena: 3.630,- Kč

Náplň kurzu

 • Současná právní úprava znalecké činnosti a záměry do budoucna
 • Předpoklady pro jmenování znalcem
 • Práva a povinnosti znalce
 • Znalecká problematika pohledem (insolvenčního) soudce
 • Řízení a kontrola znalecké činnosti, řešení stížností, poradní sbory, správní delikty
 • Odměny a náhrada nákladů znalecké činnosti
 • Zadání znaleckého posudku
 • Skladba a vady znaleckého posudku
 • Znalecké ústavy
 • Příklady z práce znalecké činnosti

Kontakt

 • Mgr. Martina Fáberová
 • Vedoucí centra celoživotního vzdělávání
 • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
 • Administrativní centrum – kancelář D004

Dokumenty