Menu Zavřeno
Zkouška ČJ

Zkouška z českého jazyka pro cizince

„Jazyková zkouška se koná za účelem prokázání připravenosti uchazeče o studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (netýká se občanů Slovenské republiky). Zkouška se koná v rámci přijímacího řízení ke studiu bakalářského / magisterského programu pro akademický rok 2020/2021.“ 

Základní informace

  • Termín realizace zkoušky z českého jazyka pro 3. kolo přijímacího řízení: 4. 9. 2020
  • Termín pro podání přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení: do 31. 8. 2020
  • Konání zkoušky: prostřednictvím komunikační online platformy Skype (informace budou upřesněny prostřednictvím e-mailu všem řádně přihlášeným)
  • Cena: 1.500,- Kč (musí být uhrazeno do 4. 9. 2020)
  • Způsob ukončení: Pro studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích musí uchazeč splnit požadavky min. na 70 %.

Kontakt

  • Mgr. Martina Fáberová
  • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
  • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
  • Administrativní centrum – přepážka č. 5