Menu Zavřeno
Zkouška ČJ

 

Zkouška z českého jazyka pro cizince

“Jazyková zkouška se koná za účelem prokázání připravenosti uchazeče o studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (netýká se občanů Slovenské republiky). Zkouška se koná v rámci přijímacího řízení ke studiu bakalářského / magisterského programu pro akademický rok 2023/2024.” 

Základní informace

  • Cena: 1 500,- Kč
  • Způsob ukončení: Pro studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích musí uchazeč splnit požadavky min. na 70 %
  • Termín pro podání přihlášky: bude upřesněno
  • Termín realizace jazykové zkoušky: bude upřesněno

Informace ke zkoušce:
Cílem jazykové zkoušky z ČJ je zjištění jazykové připravenosti uchazeče o studium na VŠTE, jehož mateřským jazykem není čeština. Předpokládaná úroveň je B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkouška se skládá z ústní a písemné části. Při ústní zkoušce adept chápe hlavní myšlenky vyjádřené spisovným českým jazykem, týkající se běžných témat každodenního života – např. rodina, zájmy a studia. Dokáže podat informace o svém osobním a pracovním životě, správně reaguje na otázky zkoušejícího a bez přípravy se zapojuje do hovoru. Písemná zkouška ověřuje, zda uchazeč zvládá napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná a která ho osobně zajímají, nebo zda umí vytvořit osobní dopis popisující zážitky a události. Adept dokáže písemnou formou zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány, vyprávět příběh a popsat své reakce.