Menu Zavřeno
Vzduchotechnika

 

Vzduchotechnika

„Kurz poskytuje účastníkům průřezovou znalost v oboru vzduchotechniky.“

Základní informace

 • Přibližný začátek kurzu: říjen 2020
 • Vstupní předpoklady: Kurz je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním.
 • Rozsah kurzu: 180 hodin /2 semestry
 • Organizace kurzu: Kurz je veden v průběžné interakci mezi posluchači a lektorem. Je věnován i potřebný časový prostor pro diskusi a odpovědím na dotazy účastníků.
 • Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu
 • Minimální počet účastníků: 10
 • Cena: 27.000 Kč
 • Sběr přihlášek: do 31. 8. 2020

Náplň kurzu

 • Klimatické podmínky dimenzování větracích a klimatizačních zařízení
 • Hygienické (fyziologické) základy
 • Teoretické základy větrání a klimatizace
 • Podklady pro navrhování a dimenzování větracích a klimatizačních zařízení
 • Základní systémy větrání budov
 • Strojovny vzduchotechniky pro centrální vzduchotechnická zařízení
 • Dimenzování klimatizačních zařízení (psychrometrické výpočty)
 • Navrhování potrubních sítí
 • Části větracích a klimatizačních zařízení
 • Klimatizační zařízení
 • Chladicí zařízení a jejich části
 • Zařízení pro zpětné získávání energie
 • Regulace větracích a klimatizačních zařízení
 • Projektová dokumentace

Kontakt

 • Mgr. Martina Fáberová
 • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
 • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
 • Administrativní centrum – přepážka č. 5