Menu Zavřeno
Vzduchotechnika

 

Vzduchotechnika

“Kurz poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vzduchotechniky. Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení. Předpokládány budou znalosti na úrovni oborového studia a určitá praxe v oboru. Kurz poskytne informace o současném stavu poznatků, praktikách
a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru”

Základní informace

 • Cena: 18 000 Kč
 • Rozsah kurzu: 180 vyučovacích hodin/2 semestry
 • Minimální počet účastníků: 10
 • Organizace kurzu: prezenční výuka
 • Začátek kurzu: bude upřesněn (po obdržení dostatečného počtu přihlášek)
 • Sběr přihlášek: probíhá

Náplň kurzu

 • Klimatické podmínky dimenzování větracích a klimatizačních zařízení
 • Hygienické (fyziologické) základy
 • Teoretické základy větrání a klimatizace
 • Podklady pro navrhování a dimenzování větracích a klimatizačních zařízení
 • Základní systémy větrání budov
 • Strojovny vzduchotechniky pro centrální vzduchotechnická zařízení
 • Dimenzování klimatizačních zařízení (psychrometrické výpočty)
 • Navrhování potrubních sítí
 • Části větracích a klimatizačních zařízení
 • Klimatizační zařízení
 • Chladicí zařízení a jejich části
 • Zařízení pro zpětné získávání energie
 • Regulace větracích a klimatizačních zařízení
 • Projektová dokumentace