Menu Zavřeno

 

Vůdce malého plavidla“ aneb „řidičák“ na loď přímo na VŠTE

 

Základní informace

 • Zkouška se koná v budově kapitanátu sportovního přístavu Hluboká nad
  Vltavou případně v sídle Státní plavební správy, Jankovcova 4, Praha 7 –
  Holešovice
 • Termíny teoretických zkoušek byly pro Hlubokou stanoveny Státní plavební
  správou na 23. a 24. 5. 2023.
 • Konkrétní den stanový Státní plavební správa až na základě podání kompletní
  žádosti uchazeče.
 • Pořádaným kurzem Vás provedou kvalifikovaní profesionálové s kvalifikacemi
  vyššími než oprávnění k vedení malého plavidla.

Co musí uchazeč splnit?

 • Podání přihlášky do kurzu co nejdříve (možnost i emailem).
 • Dodání originálu vyplněné žádosti o vydání plavebního dokladu, tiskopis v
  příloze (společné vyplnění žádosti můžeme provést při předání).
 • Originál potvrzení od lékaře ne starší než 3 měsíce na předepsaném
  formuláři, rovněž v příloze
 • Kolková známka v hodnotě 500,-
 • Uhrazení ceny kurzu a dodání všech náležitostí