Menu Zavřeno
Řízení kariéry

 

Řízení profesní kariéry

„Cílem kurzu je seznámení s praktickými možnostmi systematického přístupu k plánování a řízení vlastní osobní kariéry. Seznamuje s potřebnými znalostmi a dovednostmi, které jsou potřebné v rámci přípravy ještě před samotným vstupem na trh práce.“

 

Základní informace

 • Přibližný začátek kurzu: září/říjen 2020
 • Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny
 • Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin
 • Organizace kurzu: prezenční, jednodenní kurz
 • Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu
 • Minimální počet účastníků: 5
 • Cena: 2.500 Kč
 • Sběr přihlášek: do 31. 8. 2020

Náplň kurzu

 • Kariéra a osobní plánování kariéry – diagnostika osobnostního potenciálu
 • Tvorba vlastního profesního plánu a time management
 • Orientace na trhu práce a dokumenty pro pracovní pohovor
 • Komunikace a typy otázek na přijímacím pohovoru
 • Assessment centre a development centre

Kontakt

 • Mgr. Martina Fáberová
 • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
 • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
 • Administrativní centrum – přepážka č. 5