Menu Zavřeno

Průběžné vzdělávání energetických specialistů

„Cílem kurzu je příprava na průběžné testování za účelem prodloužení pověření energetického specialisty.“

 

 

Základní informace

 • Sběr přihlášek: květen 2021
 • Realizace kurzu: bude upřesněno
 • Vstupní předpoklady: přístup do systému ENEX, již jednou získané pověření
 • Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin
 • Organizace kurzu: dvoudenní kurz (čtvrtek, pátek)
 • Výstup z kurzu: prodloužení pověření
 • Minimální počet účastníků: 10
 • Cena: 6500 Kč

Náplň kurzu

 • Povinnosti, postupy a podrobnosti k vypracování EA, AP, PENB
 • Přehled legislativy určující podmínky práce energ. specialistů
 • Vzory a obsah h EA, EP, PENB
 • Způsob a podmínky vypracování PENB, EP a EA
 • aktuální zkušenosti a očekávané novinky z oblasti zpracování PENB, EP a EA
 • Aktuální problémy při řešení EA a PENB
 • Nejčastější chyby, postupy v praxi a průběh kontrol
 • Vzorový výpočet PENB
 • Ekonomika a vyhodnocení projektů
 • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie
 • Kontrola klimatizačních systémů
 • Energetická bilance, ekologické vyhodnocení projektů
 • Platná legislativa, prováděcí vyhlášky, ČSN a TNI

Kontakt

 • Mgr. Martina Fáberová
 • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
 • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
 • Administrativní centrum – kancelář D004

Dokumenty