Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz ke SZZ nMgr. Znalectví
SZZ: Právo ve znalecké praxi

“Shrnutí klíčových a problematických oblastí vybraných předmětů v rámci přípravy na státní závěrečné zkoušky.”

Základní informace:

  • cena: 1 000 Kč (v ceně kurzu nejsou zahrnuty studijní materiály)
  • rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin
  • organizace kurzu: prezenční výuka
  • realizace kurzu: o víkendech
  • sběr přihlášek: bude upřesněno
  • realizace kurzu: bude upřesněno
  • minimální počet účastníků: 6

Obsah kurzu:

1. den (8:00 – 12:55)

Trestní právo hmotné

Vývojová stádia trestného činu

Skutková podstata trestného činu, znaky charakterizující skutkovou podstatu trestného činu

Trestní právo procesní a dokazování

Subjekty trestního řízení, postavení a význam

Trestní řízení a jeho průběh, zahájení, objasňování, skončení věci, odložení věci, zastavení trestního řízení (stíhání)

Znalecké dokazování, možnosti a směřování, činnost a postavení orgánů činných v trestním řízení

Náplň a obsah kurzu:

Občanské právo

Občanskoprávní vztahy (účastníci, osoby fyzické a právnické, právní jednání, zastoupení)

Závazkové právo (závazky, třídění, ručení, vznik, změna, zajištění, zánik)

Smluvní vztahy a druhy smluv (kupní a směnná smlouva, typy kupních smluv)