Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz ke SZZ nMgr. Podniková ekonomika
SZZ: Podniková ekonomika

“Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, která účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.”

Základní informace:

 • cena: 1 000 Kč (v ceně kurzu nejsou zahrnuty studijní materiály)
 • organizace kurzu: prezenční výuka
 • realizace kurzu: o víkendech
 • sběr přihlášek: bude upřesněno
 • realizace kurzu: bude upřesněno
 • minimální počet účastníků: 20

Rozsah kurzu:

 • 17 vyučovacích hodin
 • Okruh: Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium – 4 hodiny
 • Okruh: Marketing management – 3 hodiny
 • Okruh: Strategický management – pro magisterské studium – 3 hodiny
 • Okruh: Nauka o podniku – pro magisterské studium – 2 hodiny
 • Okruh: Finance podniku – pro magisterské studium – 5 hodin

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium:

 • Význam, cíle a specifika a trendy řízení lidských zdrojů v organizaci.
 • Získávání, výběr, přijímání a adaptace pracovníků.
 • Řízení, motivace, odměňování a hodnocení výkonu zaměstnanců.
 • Trénink a rozvoj pracovníků, jeho metody a hodnocení, tvorba a rozvoj organizační kultury.

Okruh: Marketing management:

 • Strategické marketingové řízení a marketingový plán. Využití marketing managementu při tvorbě business modelů.
 • Proces STP. Osobnost spotřebitele, nákupní chování konečných spotřebitelů a organizací.
 • Brand management. Positioning a hodnota značky.
 • Společenská zodpovědnost a etika v marketingu – a nové trendy v podnikání. Online marketingové strategie.

Okruh: Strategický management – pro magisterské studium:

 • Vývoj strategického řízení.
 • Teorie strategického řízení.
 • Leadership.
 • Tvorba hodnoty (vytváření hodnotové nabídky).

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Nauka o podniku – pro magisterské studium:

 • Podniky infrastruktury.
 • Bankovní podniky.
 • Ekonomika neziskových organizací.
 • Zemědělské a lesní podniky.

Okruh: Finance podniku – pro magisterské studium:

 • Akcie a metody jejich ocenění. Dluhopisy a metody jejich ocenění. Kupní opce, prodejní opce.
 • Riziko a alternativní náklady na vlastní kapitál. Systematické riziko. Prémie za riziko. Řízení rizik.
 • Dluhová politika podniku. Úvěrové riziko a význam zadlužení. Financování podniku z interních zdrojů.
 • Řízení hodnoty podniku s ukazatelem EVA Entity. Řízení hodnoty podniku s ukazatelem EVA Equity