Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz ke SZZ nMgr. Podniková ekonomika
SZZ: Ekonomie

“Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, která účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.”

Základní informace:

 • cena: 600 Kč (v ceně kurzu nejsou zahrnuty studijní materiály)
 • organizace kurzu: prezenční výuka
 • realizace kurzu: o víkendech
 • sběr přihlášek: bude upřesněno
 • realizace kurzu: bude upřesněno
 • minimální počet účastníků: 20

Rozsah kurzu:

 • 16 vyučovacích hodin
 • Okruh: Mikroekonomie – pro magisterské studium – 8 hodin
 • Okruh: Makroekonomie – pro magisterské studium – 8 hodin

Kurz je koncipován do 4 bloků:

Blok 1:

 1. Užitek, preference a optimum spotřebitele.
 2. Poptávka.
 3. Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika. Chování firmy a formování nabídky.
 4. Volba technologie.
 5. Náklady a příjmy firmy.

Blok 2:

 1. Dokonalá konkurence, monopol.
 2. Monopolistická konkurence, oligopol.
 3. Poptávka na trhu práce.
 4. Nabídka práce.
 5. Trh kapitálu.

Náplň a obsah kurzu:

Blok 3:

 1. Spotřební funkce.
 2. Keynesiánský model.
 3. Model IS-LM-BP.
 4. Model AS-AD.

Blok 4:

 1. Hospodářský růst.
 2. Hospodářský cyklus.
 3. Trh peněz.
 4. Trh práce.