Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Pozemní stavby
SZZ: Pozemní stavitelství

“Seznámení studentů s okruhy SZZ Pozemní stavitelství. Interpretace a vysvětlení rozsahu jednotlivých okruhů v návaznosti na státnicové předměty. Specifikace rozsahu okruhů a zdůraznění klíčových aspektů, na které se studenti při přípravě a následně při státní závěrečné zkoušce mají zaměřit. Vysvětlení organizace státní závěrečné zkoušky Pozemní stavitelství. Na jednom názorném příkladu prezentováno vzorové složení otázek z dílčích státnicových předmětů (Pozemní stavitelství I–V) a vysvětlení potřebné míry rozsahu odpovědí pro úspěšné složení SZZ. Součástí kurzu není odborný výklad (duplikace výuky) z již absolvovaných předmětů, ani znění konkrétních státnicových otázek”

Základní informace:

 • cena: 1 000 Kč
 • rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin
 • organizace kurzu: prezenční výuka
 • realizace kurzu: o víkendech
 • sběr přihlášek: bude upřesněno
 • realizace kurzu: bude upřesněno
 • minimální počet účastníků: 10 

Náplň a obsah kurzu:

 • Vysvětlení a specifikace okruhů Pozemní stavitelství I
 • Vysvětlení a specifikace okruhů Pozemní stavitelství II
 • Vysvětlení a specifikace okruhů Pozemní stavitelství III
 • Vysvětlení a specifikace okruhů Pozemní stavitelství IV
 • Vysvětlení a specifikace okruhů Pozemní stavitelství V
 • Organizace SZZ Pozemní stavitelství