Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Podniková ekonomika
SZZ: Podniková ekonomika

“Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, která účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy”

Základní informace:

 • cena: 1 000 Kč (v ceně kurzu nejsou zahrnuty studijní materiály)
 • organizace kurzu: prezenční výuka
 • realizace kurzu: o víkendech
 • sběr přihlášek: bude upřesněno
 • realizace kurzu: bude upřesněno
 • minimální počet účastníků: 20

Rozsah kurzu:

 • 12 vyučovacích hodin
 • Okruh: Marketing – 3 hodiny
 • Okruh: Obchodní činnost – 3 hodiny
 • Okruh: Nauka o podniku – 2 hodiny
 • Okruh: Nákup a řízení zásob – 2 hodiny
 • Okruh: Výrobní proces – 2 hodiny

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Marketing

Obsah kurzu:

 1. Vymezení marketingu a marketingového mixu.
 2. Marketingový výzkum a jeho metody.
 3. Proces S-T-P.
 4. Marketingová komunikace a komunikační mix.
 5. Spotřebitel a jeho chování.

Okruh: Obchodní činnost

 1. Obchod – vymezení obchodu, jeho funkce a historický vývoj.
 2. Obchodní kategorie a obchodní sortiment.
 3. Maloobchod, rozdělení maloobchodní činnosti, retailing.
 4. Mezinárodní obchod, jeho výhody a nevýhody, kupní smlouva v MO.

Okruh: Nauka o podniku

 1. Vztah mikroekonomie a podnikové ekonomiky.
 2. Majetková a kapitálová struktura podniku, organizační efektivnost.
 3. Činnosti a funkce podniku, výroba, prodej a řízení zásob.
 4. Investiční rozhodování, facility management a současné trendy v podnikové ekonomice.

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Nákup a řízení zásob

 1. Proces nákupu a zásobování v podniku.
 2. Druhy zásob a plánování nákupu.
 3. Řízení zásob v podniku.
 4. Systémy zásobování.

Okruh: Výrobní proces

 1. Výrobní proces a výrobní systém.
 2. Plánování výroby, výrobní kapacita.
 3. Systémy hodnocení kvality výroby.
 4. Podpůrné techniky výrobní logistiky.