Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Business analytik
SZZ: Ekonomika a management

“Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, která účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.”

Základní informace:

 • cena: 1 000 Kč (v ceně kurzu nejsou zahrnuty studijní materiály)
 • organizace kurzu: prezenční výuka
 • realizace kurzu: o víkendech
 • sběr přihlášek: bude upřesněno
 • realizace kurzu: bude upřesněno
 • minimální počet účastníků: 20

Rozsah kurzu:

 • 24 vyučovacích hodin
 • Okruh: Marketing – 3 hodiny
 • Okruh: Teorie managementu a procesní řízení – 3 hodiny
 • Okruh: Mikroekonomie – pro bakalářské studium – 8 hodin (2x 4h)
 • Okruh: Makroekonomie – pro bakalářské studium – 8 hodin (2x 4h)
 • Okruh: Podnikové hospodářství – 2 hodiny

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Marketing (1 den)

Obsah kurzu:

 1. Vymezení marketingu a marketingového mixu.
 2. Marketingový výzkum a jeho metody.
 3. Proces S-T-P.
 4. Marketingová komunikace a komunikační mix.
 5. Spotřebitel a jeho chování.

Okruh: Podnikové hospodářství (1 den)

Obsah kurzu:

 1. založení podniku, zakladatelský projekt, podnikání, systémové pojetí podniku.
 2. primární funkce podniku – nákup a řízení zásob.
 3. primární funkce podniku – výroba a obchodní činnost.
 4. primární funkce podniku – řízení lidských zdrojů a investiční činnost.
 5. sekundární funkce podniku – účetnictví, controlling, výzkum a vývoj).

Okruh: Teorie managementu a procesní řízení (1 den)

Obsah kurzu:

 1. Systémové vymezení podniku.
 2. Podnikové prostředí (mikroprostředí, mezoprostředí a obecné makroprostředí).
 3. Osobnost a role manažera, styly řídicí práce.
 4. Manažerské funkce.
 5. Vymezení procesního řízení, přechod z funkčního na procesní řízení, principy a zásady procesního řízení.

Okruh: Mikroekonomie – pro bakalářské studium (1 den x 4)

Obsah kurzu:

 1. Základní ekonomické pojmy, utváření trhu, dělba práce. Základní prvky trhu, nabídka, poptávka, elasticita poptávky, tržní rovnováha, konkurence.
 2. Chování spotřebitele a formování poptávky na trhu výrobků a služeb.
 3. Chování firmy a vytvoření nabídky. Elasticita nabídky.
 4. Produkční funkce a izokvantová metoda.
 5. Firma v podmínkách dokonalé konkurence.
 6. Nedokonalá konkurence a chování firmy na nedokonale konkurenčním trhu – monopolistická konkurence.
 7. Nedokonalá konkurence a chování firmy na nedokonale konkurenčním trhu – oligopol.
 8. Nedokonalá konkurence a chování firmy na nedokonale konkurenčním trhu – monopol.

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Mikroekonomie – pro bakalářské studium (1 den x 4)

Obsah kurzu:

 1. Zisk a alternativní cíle firmy.
 2. Trh výrobních faktorů. Utváření tržní ceny výrobních faktorů.
 3. Trh půdy. Trh kapitálu.
 4. Trh práce.
 5. Rozdělování příjmů a bohatství.
 6. Všeobecná rovnováha.
 7. Mikroekonomická politika státu, tržní selhání.

Okruh: Makroekonomie – pro bakalářské studium (1 den x 4)

Obsah kurzu:

 1. Měření výkonnosti ekonomiky, produkt, důchod, vč. matematického popisu relevantních veličin.
 2. Agregátní nabídka, vč. grafického popisu.
 3. Agregátní poptávka, vč. grafického popisu, a složky AD, vč. matematického popisu relevantních veličin.
 4. Modely makroekonomické rovnováhy a její poruchy, vč. grafického popisu.
 5. Ekonomický růst, vč. matematického popisu relevantních veličin.
 6. Hospodářské cykly, vč. grafického popisu.
 7. Inflace a cenové indexy, vč. matematického popisu relevantních veličin.

Okruh: Makroekonomie – pro bakalářské studium (1 den x 4)

Obsah kurzu:

 1. Nezaměstnanost a trh práce, vč. matematického popisu relevantních veličin.
 2. Peněžní agregáty, rovnováha peněžního trhu, mezinárodní trh peněz, vč. grafického popisu.
 3. Hospodářská politika státu, její cíle a účinnost, vč. grafického popisu.
 4. Monetární politika, vč. grafického popisu.
 5. Fiskální a důchodová politika, vč. grafického popisu.
 6. Vnější ekonomická rovnováha, platební bilance.
 7. Makroekonomická úloha státu, protekcionismus a integrace.
 8. Dějiny ekonomického myšlení.