Menu Zavřeno
Psaní KP

(Ne)dělej s tím vědu! Jak číst a psát na VŠ

„Příprava budoucích vysokoškolských studentů na zvládnutí samostatné vědecké práce na VŠ (psaní seminárních a kvalifikačních prací, práce se zdroji, příprava projektů, prezentace výsledků apod.) Kurz je koncipován především pro účastníky, kteří ještě nemají zkušenosti s akademickým prostředím; výstupem bude krátká prezentace na účastníkem zvolené téma, v jejímž rámci dokáže, že má představu o tom, jak k tématu přistupovat, jak s ním pracovat a čeho docílit.“

Základní informace

 • Přibližný začátek kurzu: září/říjen 2020
 • Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny
 • Rozsah kurzu: 6 x 1,5 hodiny
 • Organizace kurzu: prezenční
 • Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu
 • Minimální počet účastníků: 8
 • Cena: 2.500 Kč
 • Sběr přihlášek: do 31. 8. 2020

Náplň kurzu

 • Úvod, základní terminologie a problémy, volba tématu
 • Základy tzv. academic writing, práce s odborným textem, formulace výzkumných problémů
 • Publikační a výzkumná etika, práce se zdroji, citační zvyklosti a normy
 • Způsoby prezentace výsledků
 • Základní orientace v metodách hodnocení vědy a výzkumu v ČR, možnosti realizace pro mladé výzkumníky
 • Závěrečná hodina, vlastní prezentace účastníků

Kontakt

 • Mgr. Martina Fáberová
 • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
 • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
 • Administrativní centrum – přepážka č. 5