Menu Zavřeno

Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit

On-line seminář (6 hod.)

„Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami, metodami a praktickými nástroji účinné motivace a odměňování zaměstnanců a upozornit na nejčastější chyby, kterých se organizace i vedoucí při motivaci a odměňování zaměstnanců zbytečně dopouštějí. Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, moderovaná diskuse a výměna zkušeností“

Osnova semináře

  • Nástroje a metody pracovní motivace
  • Rozdíly v osobní pracovní motivaci zaměstnanců
  • Motivační prostředí a motivační schopnosti vedoucích
  • Motivace a demotivace: proč zaměstnanci motivaci ztrácejí
  • Principy a pravidla výkonového odměňování
  • Deset pravidel zvyšujících každodenní motivaci zaměstnanců

Cílová skupina semináře

  • Kurz je určen manažerům na všech řídících úrovních, kteří chtějí zdokonalit své praktické řídící postupy a dovednosti. Určen je i personálním manažerům zabývajícím se školením a tréninky řídících a motivačních schopností vedoucích.

Termín kurzu

  • 3. 6. 2021

Cena

  • 1.990 Kč

Kontakt

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí v organizaci, Byznys je o lidech, Jak zvládnout deset nejobtížnějších situací manažera) zabývajících se „měkkými“ aspekty firemní výkonnosti, řízením a vedením lidí a manažerským jednáním. Podílel se na založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, působí jako učitel na Karlově Universitě i jako lektor vzdělávacích akcí pro podnikovou sféru. Působí jako manažerský poradce a lektor, a také jako docent na VŠTE v Českých Budějovicích i lektor a garant kurzů MBA.