Menu Zavřeno
Mladý podnikatel

 

Mladý podnikatel

„Cílem kurzu je prezentovat studentům základy zpracování podnikatelského záměru, specifikovat jednotlivé etapy jeho zpracování a seznámit studenty s podmínkami zahájení jejich vlastní podnikatelské činnosti. Součástí bude i ukázka praktických dovedností.“

„Každý student si ve zkrácené podobě zpracuje pod vedením vyučujícího praktický příklad podnikatelského záměru.“

 

Základní informace

 • Přibližný začátek kurzu: září/říjen 2020
 • Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny
 • Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin
 • Organizace kurzu: 4 x bloková výuka po 3 hodinách (1x za dva týdny)
 • Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu
 • Minimální počet účastníků: 5
 • Cena: 3.000 Kč
 • Sběr přihlášek: do 31. 8. 2020

Náplň kurzu

 1. Blok: vymezení pojmu podnikání a podnikavost, podnikatelský plán, záměr, ukotvení v legislativě, tržní prostředí, podnikatelská příležitost, tržní kout
 2. Blok: seznámení se základními etapami podnikatelského záměru (vymezení oblasti, řešená problematika, posouzení potřebnosti, popis konkurence, stanovení nabízených výrobků/služeb, návrh jednoduchého marketingu, personální zabezpečení)
 3. Blok: orientační stanovení finančních přínosů, nákladů, potřeby materiálového a finančního zabezpečení, popis schvalovacího procesu v rámci platné legislativy
 4. Blok: prezentace jednotlivých podnikatelských záměrů a posouzení zástupcem z podnikové praxe

Kontakt

 • Mgr. Martina Fáberová
 • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
 • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
 • Administrativní centrum – přepážka č. 5