Menu Zavřeno
Opravné termíny

 

Mimořádné opravné termíny

„Podávání žádostí o mimořádné opravné termíny v rámci CŽV.“ 

 

 

Základní informace

  • Žádost o mimořádný opravný termín je možné podat pouze prostřednictvím Úřadovny – Všeobecná agenda CŽV.
  • Žádosti podané do jiných agend VŠTE budou automaticky zamítány. Student, který má předmět zapsán v rámci CŽV, není oprávněn žádat o druhý opravný termín prostřednictvím vedoucího příslušné katedry, ale může žádat pouze o mimořádný opravný termín prostřednictvím shora uvedené agendy.
  • O žádostech rozhoduje vedoucí CCV. Schvalování žádostí je taktéž v souladu s platnou anotací daného předmětu.
  • Žádosti se podávají v termínu 20. 5. 2020 – 5. 7. 2020
  • Výše úplaty za povolený mimořádný opravný termín se řídí Opatřením rektora č. 17/2016 – čl. 5, odst. 5 – zápočet 500,- Kč; zkouška 1.000,- Kč.
  • Úplata je účtována pouze v případě, že mimořádný opravný termín je povolen.

Kontakt

  • Mgr. Martina Fáberová
  • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
  • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
  • Administrativní centrum – kancelář D004