Menu Zavřeno
MNAS

 

Mimořádné a nadstandardní administrativní služby

„Mimořádnou a nadstandardní administrativní službou se rozumí úkon, který je studentem požadován mimo termíny uvedené v příslušném Harmonogramu akademického roku.“ 

 

Typy úkonů

 • Dodatečný zápis do studia mimo stanovený termín.
 • Zápis jednotlivého předmětu mimo termín zápisu do semestru, včetně zápisu seminární skupiny.
 • Zápis či změna seminární skupiny u již zapsaného předmětu.
 • Úřední vyškrtnutí zapsaného předmětu, pokud se nejedná o již opakující předmět.
 • Sestavení rozvrhu bez možnosti výběru seminární skupiny v souladu s platnou vnitřní normou upravující registraci a zápis předmětů na VŠTE (v žádosti musí být uvedeny všechny předměty, které si student chce do LS 2020 zapsat) – týká se studentů, kteří spadají do skupiny R.
 • Změna specializace.

Základní informace

 • Uvedené úkony nemohou být poskytovány v průběhu zkouškového období jednotlivých semestrů.
 • Žádost se podává prostřednictvím Úřadovny v IS, agenda Mimořádné a nadstandardní služby CŽV.
 • V žádosti nutno uvést o co student žádá.
 • Termíny pro podání žádostí pro ZS 2020 od 17. 9. 2020 do 18. 10. 2020.
 • V příloze nutno dodat naskenovaný doklad o uhrazení.
 • Žádosti jsou vyřízeny do 30 dnů.

Dokumenty