Menu Zavřeno

 

Kurz na znaleckou zkoušku

Cílem kurzu je získání znalostí týkající se požadavků na znaleckou zkoušku. Absolvent kurzu se bude orientovat v zákonných normách, jejich znalost je nezbytná pro úspěšné složení znalecké zkoušky při žádosti o znalecké oprávnění, jak pro stávající znalce jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., tak pro nové zájemce o znalecké oprávnění. Cílem kurzu je příprava absolventů pro výkon znalecké činnosti podle nových právních předpisů. 

 

Základní informace

 • Sběr přihlášek: do 15. května 2023
 • Termín konání: 26. 5. 2023
  (další termín konání bude v září 2023)
 • Délka a rozsah kurzu: jednodenní kurz v rozsahu 4,5 vyučovacích hodin
 • Forma výuky: prezenční
 • Místo konání: areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10
 • Vstupní předpoklady: podání přihlášky a uhrazení ceny kurzu
 • Cena: 3490 Kč (včetně DPH)
 • Minimální počet účastníků: 6

Náplň kurzu

 • Znalecké právo – zákon č. 254/2019 Sb., prováděcí vyhlášky č. 502/2020 Sb., č. 503/2020 Sb. a č. 504/2020Sb., v platném znění
 • Problematika postavení znalců podle procesních předpisů – podle občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu a soudního řádu správního
 • Povinnosti zadavatele posudku
 • Povinnosti znalce
 • Související právní úprava
 • Konkrétní příklady možných otázek