Menu Zavřeno
Kurz ČJ

 

Kurz českého jazyka pro cizince

„Cílem semestrálního kurzu je příprava studentů na výuku v českém jazyce a zároveň si studenti po absolvování kurzu českého jazyka mohou zažádat o vykonání mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z českého jazyka.“ 

Kurz českého jazyka 1

 • Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny.
 • Rozsah kurzu: 20 hodin týdně po dobu 10 týdnů.
 • Organizace kurzu: výuka 5 dní v týdnu, každý den po 4 hodinách.
 • Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu na úrovni A1.
 • Minimální počet účastníků: 5.
 • Cena: 35.000,- Kč.
 • Zahájení kurzu: září / říjen 2021.
 • Ukončení kurzu: leden 2022.

Kurz českého jazyka 2

 • Vstupní předpoklady: absolvování kurzu českého jazyka 1 či základní znalost českého jazyka.
 • Rozsah kurzu: 20 hodin týdně po dobu 10 týdnů.
 • Organizace kurzu: výuka 5 dní v týdnu, každý den po 4 hodinách.
 • Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu na úrovni B1.
 • Minimální počet účastníků: 5.
 • Cena: 35.000,- Kč.
 • Zahájení kurzu: leden/únor 2022
 • Ukončení kurzu: květen 2022.

 

Czech language course for non-native speakers

„The Lifelong Learning Centre offers a two- semester intensive Czech language course for foreigners. The course consists of two parts Czech language 1 and Czech language 2. The aim of the course is to prepare students for lessons taught in Czech and after completing the course students may apply for an internationally recognized Czech language exam.“ 

Czech language 1

 • Minimum language knowledge: none
 • Length of course : 20 lessons a week for 10 months
 • Organization: 5 days a week , 4 lessons a day
 • Output: Certificate of completion declaring the level achieved
 • Minimum of participants: 5
 • Fee: 35.000,- CZK
 • Start: approx. September / October 2021
 • End: January 2022

Czech language 2

 • Prerequisites: completion of Czech language 1 or elementary level in Czech
 • Length of course: 20 lessons a week for 10 months
 • Organization: 5 days a week, 4 lessons a day
 • Output: Certificate of completion declaring the level achieved
 • Minimum of participants: 5
 • Fee: 35.000,- CZK
 • Start: approx. January/February 2021
 • End: May 2022

 

Курсы чешского языка для иностранцев

„Целью подготовительных языковых курсов является профессиональная подготовка абитуриентов к вступительному экзамену по чешскому языку как вVSTE, так и в любой другой вуз Чехии. Программа курсов разработана с учётом требований вступительных экзаменов. Обучение проводится высококвалифицированными преподавателями из центра языковой подготовки VSTE.“ 

Курсы чешского языка 1

 • Продолжительность курсов: 300 часов (10 недель по 20 часов)
 • График обучения: 5 дней в неделю по 4 часа
 • Результат: подтверждение о прохождении курсов
 • Мин. количество участников: 5
 • Цена: 35 000 крон (1 200 евро)
 • Начало курсов: сентябрь / октябрь 2021
 • Конец курсов: декабрь 2021

Курсы чешского языка 2

 • Условия для поступления: прохождение курсов чешского языка 1 или
 • основные знания чешского языка
 • Продолжительность курсов: 300 часов (10 недель по 20 часов)
 • График обучения: 5 дней в неделю, каждый день по 4 часа
 • Результат: подтверждение о прохождении курсов
 • возможность сдать сертиф. экзамен
 • Мин. количество участников: 5
 • Цена: 35 000 крон (1 200 евро)
 • Начало курса: Январь/февраль 2021 г.
 • Конец курсов: май 2022 г.